European Computer Driving Licence

Kurz na míru

Základní info

Co je to ECDL ?
European Computer Driving Licence (ECDL) je mezinárodní certifikát, který je používán jako standard základní počítačové vzdělanosti. Certifikát deklaruje, že jeho držitel prošel nezávislým mezinárodním testem a splňuje optimální znalostní kritéria pro práci s počítačem, rozložená do sedmi základních modulů.

Proč právě ECDL ?
Projekt ECDL vznikl v západní Evropě jako reakce na problémy spojené s prudkým rozvojem informačních technologií, které si vynutily požadavek definovat pojem počítačová gramotnost. Rozumí se tím objektivní minimum znalostí, které člověk potřebuje, aby mohl efektivně využívat informační technologie. Jednotný způsob testování a mezinárodně platných certifikátů pro uživatele výpočetní techniky, který představuje ECDL koncept, se rychle stal standardem ve všech rozvinutých západoevropských zemích. Ve východní Evropě se ECDL testování provádí v Polsku, Maďarsku, Estonsku, Litvě, Lotyšsku, ČR a Slovinsku. Objektivní zájem o ECDL koncept prokazuje to, že do konce července 2001 bylo celkem registrováno již více než 1 300 000 uchazečů o ECDL Certifikát. V červenci 2001 měla nadace ECDL 24 členů evropských a 8 zámořských, někteří z nich operují i mimo vlastní území. Díky tomu je ECDL dostupné v 55 zemích světa a tento počet stále roste.

Jak lze ECDL získat ?
Nositelem oprávnění k certifikaci ECDL je v každé zemi jedna organizace - člen evropského sdružení neziskových organizací z oblasti IT - CEPIS Council of European Professional Informatics Societies). Projekt ECDL pro Českou republiku je koordinován nekomerční Českou společností pro kybernetiku a informatiku (ČSKI), člena skupiny CEPIS. ČSKI uděluje akreditaci k testování, kontroluje a garantuje kvalitu ECDL.

Přínosy projektu ECDL ?
vytvoření jednotné platformy pro srovnávání vědomostí v oblasti IT
začlenění ČR do vzdělávacích programů a standardů EU
tlak na efektivní a měřitelné zhodnocování investic do oblasti informačních technologií
mobilita a širší uplatnění pracovníků institucí podporujících platformu ECDL, zvýšení motivace zaměstnanců k využívání moderních technologií
zapojení pedagogických pracovníků do projektu zvýší prestiž certifikace ECDL u nastupující mladé generace

European Computer Driving Licence

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.