European Computer Driving Licence

Kurz na míru

Základní info

Co je to ECDL ?
European Computer Driving Licence (ECDL) je mezinárodní certifikát, který je používán jako standard základní počítačové vzdělanosti. Certifikát deklaruje, že jeho držitel prošel nezávislým mezinárodním testem a splňuje optimální znalostní kritéria pro práci s počítačem, rozložená do sedmi základních modulů.

Proč právě ECDL ?
Projekt ECDL vznikl v západní Evropě jako reakce na problémy spojené s prudkým rozvojem informačních technologií, které si vynutily požadavek definovat pojem počítačová gramotnost. Rozumí se tím objektivní minimum znalostí, které člověk potřebuje, aby mohl efektivně využívat informační technologie. Jednotný způsob testování a mezinárodně platných certifikátů pro uživatele výpočetní techniky, který představuje ECDL koncept, se rychle stal standardem ve všech rozvinutých západoevropských zemích. Ve východní Evropě se ECDL testování provádí v Polsku, Maďarsku, Estonsku, Litvě, Lotyšsku, ČR a Slovinsku. Objektivní zájem o ECDL koncept prokazuje to, že do konce července 2001 bylo celkem registrováno již více než 1 300 000 uchazečů o ECDL Certifikát. V červenci 2001 měla nadace ECDL 24 členů evropských a 8 zámořských, někteří z nich operují i mimo vlastní území. Díky tomu je ECDL dostupné v 55 zemích světa a tento počet stále roste.

Jak lze ECDL získat ?
Nositelem oprávnění k certifikaci ECDL je v každé zemi jedna organizace - člen evropského sdružení neziskových organizací z oblasti IT - CEPIS Council of European Professional Informatics Societies). Projekt ECDL pro Českou republiku je koordinován nekomerční Českou společností pro kybernetiku a informatiku (ČSKI), člena skupiny CEPIS. ČSKI uděluje akreditaci k testování, kontroluje a garantuje kvalitu ECDL.

Přínosy projektu ECDL ?
vytvoření jednotné platformy pro srovnávání vědomostí v oblasti IT
začlenění ČR do vzdělávacích programů a standardů EU
tlak na efektivní a měřitelné zhodnocování investic do oblasti informačních technologií
mobilita a širší uplatnění pracovníků institucí podporujících platformu ECDL, zvýšení motivace zaměstnanců k využívání moderních technologií
zapojení pedagogických pracovníků do projektu zvýší prestiž certifikace ECDL u nastupující mladé generace

European Computer Driving Licence

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a dvě ? Součet zapište číslicemi.