Disk Management with DiskSuite?

Kurz na míru

Základní info

V kurzu Disk Management with DiskSuite(TM) získají účastníci nezbytné znalosti a dovednosti pro instalaci, konfiguraci a administraci softwaru Solstice DiskSuite (SDS). Součástí kurzu jsou praktická cvičení, v nichž je možno se naučit používat funkce softwaru SDS jak pomocí nástrojů s grafickým uživatelským rozhraním, tak pomocí odpovídajících příkazů zadávaných z příkazového řádku.

Kurz je přínosem pro administrátory systémů Solaris(TM), administrátory systémů UNIX(R) System V a systémové operátory.

Předpoklady
Účastník kurzu by měl být schopen:
* spravovat a udržovat systémy souborů pod operačním prostředím Solaris,
* používat grafické uživatelské rozhraní OpenWindows(TM) nebo Common Desktop Environment (CDE),
* vytvářet a upravovat soubory pomocí textového editoru vi nebo textového editoru, který je součástí OpenWindows,
* instalovat a nakonfigurovat server s operačním prostředím Solaris.

Získané dovednosti
Po absolvování kurzu by měl být účastník schopen:
* popsat funkce a přínosy komponent diskových polí RAID,
* instalovat software SDS,
* vytvářet repliky stavové databáze metazařízení a manipulovat s nimi,
* spustit Solstice DiskSuite Tool,
* vytvářet šablony na ploše Metadevice Editoru a manipulovat s nimi,
* používat Slice Browser a Metadevice Browser,
* používat online nápovědu pro DiskSuite,
* vytvářet "striped", "concatenated", RAID a zrcadlená metazařízení a manipulovat s nimi,
* použít SDS k zrcadlení a zrušení zrcadlení jednoduchého metazařízení,
* vytvořit metatrans zařízení,
* přidat na metazařízení systém souborů,
* přidat k systému souborů žurnálování,
* vytvořit a používat nový diskset Solstice DiskSuite,
* expandovat logicky připojené nebo nepřipojené systémy souborů,
* kontrolovat stav metazařízení a replik,
* aktivovat a nahrazovat oddíly diskových polí RAID 5,
* aktivovat a nahrazovat oddíly v submirroru,
* nahradit nefunkční sub-mirror,
* zotavit Trans metazařízení po panice v systému souborů.

Disk Management with DiskSuite?

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.