Disk Management with DiskSuite?

Kurz na míru

Základní info

V kurzu Disk Management with DiskSuite(TM) získají účastníci nezbytné znalosti a dovednosti pro instalaci, konfiguraci a administraci softwaru Solstice DiskSuite (SDS). Součástí kurzu jsou praktická cvičení, v nichž je možno se naučit používat funkce softwaru SDS jak pomocí nástrojů s grafickým uživatelským rozhraním, tak pomocí odpovídajících příkazů zadávaných z příkazového řádku.

Kurz je přínosem pro administrátory systémů Solaris(TM), administrátory systémů UNIX(R) System V a systémové operátory.

Předpoklady
Účastník kurzu by měl být schopen:
* spravovat a udržovat systémy souborů pod operačním prostředím Solaris,
* používat grafické uživatelské rozhraní OpenWindows(TM) nebo Common Desktop Environment (CDE),
* vytvářet a upravovat soubory pomocí textového editoru vi nebo textového editoru, který je součástí OpenWindows,
* instalovat a nakonfigurovat server s operačním prostředím Solaris.

Získané dovednosti
Po absolvování kurzu by měl být účastník schopen:
* popsat funkce a přínosy komponent diskových polí RAID,
* instalovat software SDS,
* vytvářet repliky stavové databáze metazařízení a manipulovat s nimi,
* spustit Solstice DiskSuite Tool,
* vytvářet šablony na ploše Metadevice Editoru a manipulovat s nimi,
* používat Slice Browser a Metadevice Browser,
* používat online nápovědu pro DiskSuite,
* vytvářet "striped", "concatenated", RAID a zrcadlená metazařízení a manipulovat s nimi,
* použít SDS k zrcadlení a zrušení zrcadlení jednoduchého metazařízení,
* vytvořit metatrans zařízení,
* přidat na metazařízení systém souborů,
* přidat k systému souborů žurnálování,
* vytvořit a používat nový diskset Solstice DiskSuite,
* expandovat logicky připojené nebo nepřipojené systémy souborů,
* kontrolovat stav metazařízení a replik,
* aktivovat a nahrazovat oddíly diskových polí RAID 5,
* aktivovat a nahrazovat oddíly v submirroru,
* nahradit nefunkční sub-mirror,
* zotavit Trans metazařízení po panice v systému souborů.

Disk Management with DiskSuite?

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a tři ? Součet zapište číslicemi.