Developing Mobile Applications On the J2ME Platform Using CLDC and the MID Prof

Kurz na míru

Základní info

V kurzu Developing Mobile Applications on the J2ME(TM) Platform Using Connected Limited Device Configuration (CLDC) and the Mobile Information Device (MID) Profile získají účastníci dovednosti a znalosti technologie Java(TM) potřebné k psaní mobilních aplikací pro Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME), které budou použitelné na různých zařízeních. V kurzu je v praktických cvičeních ukázáno použití doporučených praktik při vývoji aplikací v podobě MIDletů, které běží lokálně nebo přes bezdrátovou síť. Z významného času věnovaného cvičením je patrný seminární charakter tohoto kurzu.

Kurz je přínosem pro vývojáře pracujÍcÍ s technologiÍ Java, kteřÍ chtějÍ vyvÍjet mobilnÍ aplikace pro MID Profile, návrháře řešenÍ, kteřÍ převádějÍ obchodnÍ požadavky na mobilnÍ aplikace do řešenÍ založených na technologii Java, a vývojáře využÍvajÍcÍ technologii Java, kteřÍ se zajÍmajÍ o převedenÍ stávajÍcÍho kódu na MID Profile.

Predpoklady
ÚčastnÍk kurzu by měl být schopen:
* vytvářet aplikace pomocÍ platformy Java 2 Platform, Standard Edition (J2SE TM),
* mÍt absolvovanou certifikačnÍ zkoušku Sun Java 2 Programmer nebo mÍt vÍce než dvouletou zkušenost s vývojem v jazyku Java,
* mÍt vyhledány specifikace CLDC a MID Profile na WWW serveru společnosti Sun a prostudované dokumenty RFC 2616 a 2617.

ZÍSKANÉ DOVEDNOSTI
Po absolvovánÍ kurzu by měl být účastnÍk schopen:
* určit klÍčové koncepty mobilnÍ technologie a platformy J2ME,
* definovat, psát a testovat aplikace pro bezdrátová zařÍzenÍ s využitÍm CLDC a MID Profile,
* použÍvat doporučené praktiky pro vývoj mobilnÍch aplikacÍ,
* chápat budoucÍ směřovánÍ prostředÍ J2ME.

Developing Mobile Applications On the J2ME Platform Using CLDC and the MID Prof

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.