DATABÁZE v podnikové praxi

Kurz na míru

Základní info

Cílem WorkShopu je seznámit posluchače s využitím a tvorbou databází. Pro absolvování kurzu je nutné, aby uchazeči měli základní zkušenosti s aplikacemi MS Office (Excel, Word). Většinu uvedených bodů osnovy budeme provádět v MS Access a MS Excel. Pro práci budeme využívat databáze MS JET, SQL 2000, Dbase, popřípadě další podle Vašich představ.

Návrh osnovy kurzu:
1. Návrh databází
1. Entity, klíče, nadklíče
2. Relační databáze, vztahy v relační databázi
3. Databázový návrh, normální formy
2. Dotazy - relační algebra a dotazovací jazyky
1. Průnik, rozdíl, kartézský součin, spojení apod.
2. Jazyk SQL příkazy a syntaxe
3. Propojování a spolupráce databází s aplikacemi MS Office
1. Embedded linking
2. ODBC
4. Visual Basic a jeho využití při práci s databázemi
1. Základy jazyka Visual Basic (funkce, objekty, metody, vlastnosti, klíčová slova, cykly)
2. DAO, ADO, ODBC apod.

Informace:
Předpokládaná délka kurzu je 4 dny po 5-ti hodinách. Též je možno některé více náročné body osnovy kurzu probrat jen informativně, aby posluchači měli jen obecnou znalost dané problematiky (např. bod 4).V tomto případě by bylo možno kurz zkrátit na 3dny (15hodin). Cena kurzu (3dny 15 hodin) pro jednoho uchazeče je ??? Kč Cena kurzu (4dny 20 hodin) pro jednoho uchazeče je ??? Kč V konkrétních termínech konání kurzu se budeme maximálně snažit vyjít vstříc Vašim časovým možnostem. Kurz může proběhnout v po sobě následujících dnech nebo též jakýmkoliv jiným způsobem. Nedoporučujeme dělat mezi jednotlivými dny kurzu větší přestávku než jeden týden. Kurz je pak příliš roztříštěn. Na tento kurz lze později (v případě zájmu z Vaší strany) navázat 3-denním kurzem programování ve Visual Basicu pro Aplikace.

Součástí kurzu jsou tyto služby:
* Občerstvení
Standardně mají posluchači k dispozici chlazené nápoje, kávu a čaj po celou dobu kurzu. Dále je možno přiobjednat nadstandardní občerstvení (chlebíčky, džus apod.)
* Certifikace
Součástí zakázkových kurzů je certifikace absolventů. Certifikáty vydáváme v anglickém nebo českém jazyce.
* Literatura
Standardně dodáváme literaturu z nakladatelství Grada Publishing, a.s. nebo interní tréninkové materiály.
* Rozřazovací testy
Nabízíme Vám využít naše rozřazovací texty, které jsou Vám k dispozici v tištěné i elektronické formě.

DATABÁZE v podnikové praxi

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.