Crystal Reports v prostredí .NET 2.0

Kurz na míru

Základní info

Crystal Reports v prostredí .NET 2.0
3 dni, denne 8:00 – 16:00, začiatok kurzu 9:00

Vstupné požiadavky: Znalosť práce s databázami, OOP, .NET Framework, WinForms alebo WebForms a základov programovania v jazykoch Visual C# alebo Visual Basic.

Kurz je určený pre tvorcov databázových aplikácií na platforme .NET, ktorí sa chcú oboznámiť s možnosťami využitia Crystal Reports na tvorbu tlačových a iných výstupných zostáv.

Crystal Reports je široko používaný generátor výstupných zostáv, ktorý vo svojej oblasti predstavuje svetový štandard. Jeho zabudovaním do vývojového prostredia Visual Studio .NET programátori získali robustný a pružný nástroj, ktorý možno použiť v aplikáciách pre Windows alebo Web a vo webových službách. Okrem klasických „papierových“ tlačových výstupov umožňuje tvorbu interaktívnych zostáv, ktoré poskytujú jednoduché ovládanie na obrazovke a zvyšujú prezentačnú úroveň aplikácie alebo webového obsahu. Podpora pre OLE DB a ADO.NET umožňuje spracovať a navzájom kombinovať údaje prakticky z ľubovoľných dátových zdrojov. Variabilitu výstupných zostáv zvyšuje aj vnútorný objektový model systému, ktorý je plne prístupný programátorom. Mimo balíka Visual Studio .NET sa predáva aj samostatná verzia programu Crystal Reports, ktorá je určená na priamu prácu používateľov s dátami v prostredí MS Windows, t.j. bez integrácie do programových aplikácií (nie je predmetom tohoto kurzu).

Kurz ja zameraný na návrh a použitie Crystal Reports v prostredí Visual Studio .NET pri tvorbe rôznych typov aplikácií a služieb. Výuka je sprevádzaná množstvom ukážok a praktických cvičení v programovacích jazykoch Visual C# alebo Visual Basic. Osobitný dôraz sa kladie na možnosti dynamických úprav a riadenia výstupných zostáv za behu programu.

Cena kurzu: 7600 SK bez DPH.

Náplň kurzu:

1. DEŇ
Úvod
• charakteristika, hlavné výhody a základné pojmy
• inštalácia, registrácia a distribúcia systému

Návrh výstupných zostáv
• Report Designer a jeho ovládanie
• návrh a úprava výstupných zostáv
• interaktívne prvky v zostavách
• ladenie a optimalizácia výstupných zostáv

2. DEŇ
Použitie výstupných zostáv v aplikáciách
• aplikácie pre Windows
• aplikácie pre Web
• webové služby

3. DEŇ
Úprava a riadenie výstupných zostáv za behu programu
• výber výstupnej zostavy
• nastavenie dátového zdroja
• zmeny v prezentácii údajov - fonty, farby, ...
• nastavenie exportu

Crystal Reports v prostredí .NET 2.0

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.