Corel Draw + Corel PhotoPaint pro začínající uživatele

Kurz na míru

Základní info

Předpoklady
Než si vyberete tento kurz, měli by jste umět pracovat s počítačem na úrovni grafického prostředí operačního systému Windows 95.

Charakteristika
Kurz je určen pro posluchače, kteří chtějí v nejrozšířenějším vektorovém grafickém editoru vytvářet grafické návrhy a předlohy pro reklamní účely za použití všech dostupných nástrojů, a pracovat v bitmapovém grafickém editoru, používat dostupné kreslící nástroje a filtry. Kurz je vhodný i pro uživatele, kteří chtějí vytvářet WWW grafiku.

Anotace kurzu:
* Základní pojmy počítačové grafiky nutné pro práci s aplikacemi Corel Draw, bitmapové a vektorové obrázky fonty, barvy, formáty DPI, tisk nároky na počítač, ostatní zařízení vhodná pro práci s Corel Draw
* Obecně o balíku Corel Draw, ovládání, rozdíly verzí, možnosti jednotlivých aplikací, pracovní plocha, panely nástrojů, roletky, okénka, jednotná správa barev, kalibrace
* Použití balíku Corel Draw jako celku k řešení grafických, ale i jiných úloh (ilustrace, fotografie, diagramy)
* Ukázky použití - realizované grafiky využívající schopnosti Corel Draw
* Corel Draw - vektorový editor - použití Corel Draw jako vektorového editoru i jako nástroje elektronické sazby
* Základní grafické objekty (elipsy, obdélníky) vlastnosti objektu, práce s nimi (obrysy, výplně, polohování, zarovnávání), použití barev měřítka, pomocné rastry křivky a čáry, práce s řídicími body křivek text (artistic, paragraph) tvorba složitějších tvarů (slévání,ořezávání,průniky, deformování) seskupováni , kombinování práce s vrstvami a práce s bitmapami ve vektorovém prostředí
* Co dál s hotovou vektorovou kresbou - vektorové grafické formáty, vazba na další software (Adobe apod.) kompatibilita fontů mezi různými grafickými systémy
* Corel Photo-Paint - bitmapový editor, práce s bitmapou, specifika ovládání Photo-Paintu
* Fotografické retuše, úpravy kvality vloženého obrazu ze scanneru, nástroje - štětce, gumy atd., práce s barvou, míchání barev, klonování masky a maskování, standardní a stínované masky
* Pokročilejší práce s bitmapou - objekty stínování, průhlednost, barevné přechody s využitím objektu, efektní filtry a speciality
* Bitmapové formáty, tvorba grafiky pro internet
* Corel Dream 3D - trojrozměrné scény, použití, základní způsob tvorby trojrozměrné scény typy 3D objektu, materiály, barvy kamery a světla generování výsledných bitmap použití zejména pro internetovou grafiku
* Doplňkové aplikace balíku Corel Draw: Corel Texture - tvorba textur a výplní, Corel OCR-Trace - automatizovaný převod bitmapy na vektorovou kresbu, Corel Capture - "odchytávání" obsahu obrazovky
* Příklady, dotazy, diskuse.

Corel Draw + Corel PhotoPaint pro začínající uživatele

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.