Corel Draw 12 / 11 - vektorová grafika

Kurz na míru

Základní info

Corel DRAW 12 / 11 - vektorová grafika
3 dni, denne 8:00 – 16:00, začiatok kurzu 9:00

Najbližší termín kurzu: 17.9.2008

Vstupné požiadavky: Znalosť práce v prostredí MS Windows. Určité skúsenosti s inými grafickými alebo publikačnými systémami (DTP) sú vítané.

Kurz je určený pre všetkých záujemcov o spracovanie grafických informácií vektorovou technológiou v prostredí MS Windows. Osobitne vhodný je pre začiatočníkov s malými alebo žiadnymi skúsenosťami s grafickými programami.

Grafický editor Corel DRAW je jedným z najpoužívanejších vektorových grafických editorov v súčasnosti. S výhodou ho možno využiť pri tvorbe reklamných materiálov, prospektov, pútačov, firemnej prezentácie v sieti Internet a pod. Vyniká najmä bohatým výberom grafických funkcií a dobrou podporou pre výslednú prezentáciu hotových kresieb.
V úvode kurzu sa účastníci oboznámia s teóriou vektorových editorov a so základnými typmi textových a grafických objektov. Podrobne sa preberajú manipulácie s objektami, ich formovanie, práca s farbami a špeciálne efekty. Prakticky sa overuje použitie štandardných knižníc grafických prvkov (Clipart, Photos), práca s bitmapovými obrázkami, import a export údajov, výstup v tvare stránky www pre Internet a tlač grafických výstupov v rôznych formách (farebné separácie, spolupráca s tlačiarenskou technikou, PostScript). Určitá pozornosť sa venuje aj inštalácii programu, nastaveniu jeho pracovného prostredia a možnosti automatizácie práce s programom pomocou scriptov.

Záver kurzu obsahuje krátke ukážky programu Corel PHOTO-PAINT (bitmapový editor) a niektorých ďalších programov z balíka Corel i mimo neho, ktoré možno využiť v spolupráci s daným programom.

Kurz je zameraný na praktické zvládnutie obsluhy programu a na získanie určitej zručnosti pri tvorbe bežných grafických výstupov. Výuka prebieha vo verzii 12 programu, na požiadanie však možno nainštalovať aj staršiu verziu programu.

Cena kurzu: 4100 SK bez DPH.

Náplň kurzu:

1. DEŇ
Teória vektorových editorov
• rozdiely medzi bitmapovými a vektorovými editormi, vzájomné konverzie údajov
• všeobecné krivky (Bezier spline), fonty, farby, farebné modely

Grafický editor Corel DRAW - charakteristika a základy ovládania
• určenie, funkčné možnosti, nároky na technické vybavenie počítača
• rozdiely medzi verziami 12 a 11
• vzhľad obrazovky a ovládanie programu (okná, menu, nástroje, pomôcky, ...)
• otvorenie, úprava a uloženie kresby, formy zobrazenia kresby
• používanie obidvoch tlačidiel myši v kombinácii s klávesmi Ctrl a Shift

Základné grafické objekty, ich vlastnosti a použitie
• typy a hierarchia grafických objektov
• čiary - priamky a krivky rôznych typov
• štvorce, obdĺžniky, kružnice, elipsy, mnohouholníky, špirály a pod.
• texty - ozdobné a súvislé (odstavce)

2. DEŇ
Manipulácie s objektami a ich formovanie
• výber, presun, kopírovanie a mazanie objektov (Pick + Edit), lupa (Zoom)
• zmena veľkosti, rotácia, zošikmenie a zrkadlenie objektov (Pick)
• modifikácia objektov, kriviek a textu (Shape)
• obrys a výplň objektov, práca s farbou, interaktívna výplň a priesvitnosť objektov

Ďalšie služby v menu programu
• File - správa súborov, import, export, výstup pre Internet, preview, tlač
• Edit - kopírovanie atribútov, práca so schránkou, OLE
• View - formy zobrazenia, nástroje, pravítka, vlastnosti
• Layout - nastavenie stránky, viacstranové dokumenty, vrstvy, štýly, raster (grid)
• Arrange - zarovnanie a zmena poradia objektov (vrstvy), zoskupenie objektov, kombinovanie, spájanie a prieniky objektov, prevod objektov na krivky
• Effects - transformácia objektov a špeciálne efekty (Perspective, Envelope, Blend, Extrude, Contour, Lens, PowerClip, Color adjustment)

3. DEŇ
Ďalšie služby v menu programu - pokračovanie
• Bitmaps - práca s bitovými mapami - konverzie formátov, editácia, zmena vzorkovania, 2D, 3D a iné efekty, spolupráca s programom Corel Photo-Paint
• Text - editácia a formátovanie textu, fonty, zarovnávanie, jazyková korektúra
• Tools - nastavenie pracovného prostredia programu, knižnice grafických prvkov (Clipart, Photos), vkladanie symbolov, správa farieb, iné grafické nástroje
Formáty grafických dát, typy súborov, kompatibilita
Tlač a pre-press nástroje - farebné separácie, rastrovanie, tlačové súbory, PostScript
Možnosti automatizácie práce s programom, štýly a scripty
Možnosti použitia ďalších programov v balíku Corel - PHOTO-PAINT (práca s bitmapovými obrázkami), CAPTURE (snímanie obrazovky), OCR-TRACE (vektorizácia obrázkov)
Spolupráca s inými aplikáciami pre MS Windows (MS Office, Adobe Photoshop)
Inštalácia a konfigurácia systému, typy a triky, riešenie problémových situácií

Corel Draw 12 / 11 - vektorová grafika

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a deset ? Součet zapište číslicemi.