Corel Draw 12 / 11 - vektorová grafika

Kurz na míru

Základní info

Corel DRAW 12 / 11 - vektorová grafika
3 dni, denne 8:00 – 16:00, začiatok kurzu 9:00

Najbližší termín kurzu: 17.9.2008

Vstupné požiadavky: Znalosť práce v prostredí MS Windows. Určité skúsenosti s inými grafickými alebo publikačnými systémami (DTP) sú vítané.

Kurz je určený pre všetkých záujemcov o spracovanie grafických informácií vektorovou technológiou v prostredí MS Windows. Osobitne vhodný je pre začiatočníkov s malými alebo žiadnymi skúsenosťami s grafickými programami.

Grafický editor Corel DRAW je jedným z najpoužívanejších vektorových grafických editorov v súčasnosti. S výhodou ho možno využiť pri tvorbe reklamných materiálov, prospektov, pútačov, firemnej prezentácie v sieti Internet a pod. Vyniká najmä bohatým výberom grafických funkcií a dobrou podporou pre výslednú prezentáciu hotových kresieb.
V úvode kurzu sa účastníci oboznámia s teóriou vektorových editorov a so základnými typmi textových a grafických objektov. Podrobne sa preberajú manipulácie s objektami, ich formovanie, práca s farbami a špeciálne efekty. Prakticky sa overuje použitie štandardných knižníc grafických prvkov (Clipart, Photos), práca s bitmapovými obrázkami, import a export údajov, výstup v tvare stránky www pre Internet a tlač grafických výstupov v rôznych formách (farebné separácie, spolupráca s tlačiarenskou technikou, PostScript). Určitá pozornosť sa venuje aj inštalácii programu, nastaveniu jeho pracovného prostredia a možnosti automatizácie práce s programom pomocou scriptov.

Záver kurzu obsahuje krátke ukážky programu Corel PHOTO-PAINT (bitmapový editor) a niektorých ďalších programov z balíka Corel i mimo neho, ktoré možno využiť v spolupráci s daným programom.

Kurz je zameraný na praktické zvládnutie obsluhy programu a na získanie určitej zručnosti pri tvorbe bežných grafických výstupov. Výuka prebieha vo verzii 12 programu, na požiadanie však možno nainštalovať aj staršiu verziu programu.

Cena kurzu: 4100 SK bez DPH.

Náplň kurzu:

1. DEŇ
Teória vektorových editorov
• rozdiely medzi bitmapovými a vektorovými editormi, vzájomné konverzie údajov
• všeobecné krivky (Bezier spline), fonty, farby, farebné modely

Grafický editor Corel DRAW - charakteristika a základy ovládania
• určenie, funkčné možnosti, nároky na technické vybavenie počítača
• rozdiely medzi verziami 12 a 11
• vzhľad obrazovky a ovládanie programu (okná, menu, nástroje, pomôcky, ...)
• otvorenie, úprava a uloženie kresby, formy zobrazenia kresby
• používanie obidvoch tlačidiel myši v kombinácii s klávesmi Ctrl a Shift

Základné grafické objekty, ich vlastnosti a použitie
• typy a hierarchia grafických objektov
• čiary - priamky a krivky rôznych typov
• štvorce, obdĺžniky, kružnice, elipsy, mnohouholníky, špirály a pod.
• texty - ozdobné a súvislé (odstavce)

2. DEŇ
Manipulácie s objektami a ich formovanie
• výber, presun, kopírovanie a mazanie objektov (Pick + Edit), lupa (Zoom)
• zmena veľkosti, rotácia, zošikmenie a zrkadlenie objektov (Pick)
• modifikácia objektov, kriviek a textu (Shape)
• obrys a výplň objektov, práca s farbou, interaktívna výplň a priesvitnosť objektov

Ďalšie služby v menu programu
• File - správa súborov, import, export, výstup pre Internet, preview, tlač
• Edit - kopírovanie atribútov, práca so schránkou, OLE
• View - formy zobrazenia, nástroje, pravítka, vlastnosti
• Layout - nastavenie stránky, viacstranové dokumenty, vrstvy, štýly, raster (grid)
• Arrange - zarovnanie a zmena poradia objektov (vrstvy), zoskupenie objektov, kombinovanie, spájanie a prieniky objektov, prevod objektov na krivky
• Effects - transformácia objektov a špeciálne efekty (Perspective, Envelope, Blend, Extrude, Contour, Lens, PowerClip, Color adjustment)

3. DEŇ
Ďalšie služby v menu programu - pokračovanie
• Bitmaps - práca s bitovými mapami - konverzie formátov, editácia, zmena vzorkovania, 2D, 3D a iné efekty, spolupráca s programom Corel Photo-Paint
• Text - editácia a formátovanie textu, fonty, zarovnávanie, jazyková korektúra
• Tools - nastavenie pracovného prostredia programu, knižnice grafických prvkov (Clipart, Photos), vkladanie symbolov, správa farieb, iné grafické nástroje
Formáty grafických dát, typy súborov, kompatibilita
Tlač a pre-press nástroje - farebné separácie, rastrovanie, tlačové súbory, PostScript
Možnosti automatizácie práce s programom, štýly a scripty
Možnosti použitia ďalších programov v balíku Corel - PHOTO-PAINT (práca s bitmapovými obrázkami), CAPTURE (snímanie obrazovky), OCR-TRACE (vektorizácia obrázkov)
Spolupráca s inými aplikáciami pre MS Windows (MS Office, Adobe Photoshop)
Inštalácia a konfigurácia systému, typy a triky, riešenie problémových situácií

Corel Draw 12 / 11 - vektorová grafika

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.