Cisco - základné konfigurácie smerovačov

Kurz na míru

Základní info

Cisco - základy konfigurácie smerovačov
3 dni, denne 8:00 – 16:00, začiatok kurzu 9:00

Vstupné požiadavky: Pokročilá znalosť práce s počítačmi a základná orientácia v problematike počítačových sietí.

Kurz je určený pre správcov počítačových sietí, ktorí sa chcú naučiť inštalovať, konfigurovať a prevádzkovať smerovače Cisco.
Účastníci kurzu sa oboznámia so základnými pojmami a teóriou počítačových sietí typu TCP/IP, naučia sa pracovať so základným programovým vybavením Cisco a konfigurovať smerovače pre konkrétnu počítačovú sieť.

Kurz vedú systémoví špecialisti, ktorí denne pracujú so zariadeniami Cisco a sú pravidelne certifikovaní spoločnosťou Cisco Systems. Zariadenie výukovej miestnosti umožňuje simulovať rovnaké situácie, aké prebiehajú v reálnom prostredí sietí LAN a WAN.

Cena kurzu: 14300 SK bez DPH.

Náplň kurzu:

1. DEŇ
Teória TCP/IP
• sieťová architektúra, OSI model
• funkcie jednotlivých vrstiev a popis zariadení pracujúcich na nich
• stručne princípy bridgingu (switchingu)
• IP adresa - s pevnou maskou, s premennou maskou, praktické cvičenia
• pravidlo prvého oktetu, podsiete, CIDR
• RARP, BOOTP, DHCP, TFTP - stručne
• mapovanie adries ARP
• DNS systém - stručne
• 3. vrstva - formát IP datagramu, fragmentácia, IP options, ICMP
• 4. vrstva - UDP paket, TCP paket - formát, porty, sliding window, 3-cestný handshake
• smerovanie (routovanie) - statické, dynamické (definícia Distance Vector, Link State), nástroje na zabránenie vzniku routovacích slučiek
• typickí predstavitelia RIP, EIGRP, OSPF

2. DEŇ
Základy konfigurácie Cisco smerovačov
• help systém, user mode, privileged mode, config mode
• setup dialóg
• orientácia v prostredí Cisco IOS
• vnútorné komponenty a vplyv na činnosť a konfiguráciu
• štartovacia sekvencia a čo z toho vyplýva
• metodológia konfigurácie, konfiguračné módy
• použitie TFTP, práca s NVRAM
• základná konfigurácia interface, konfigurácia hesiel
• konfiguračný register, IOS, password recovery
• základy testovania siete - show interface, ping, traceroute, telnet, show ip route, debug

3. DEŇ
Konfigurácia TCP/IP
• konfigurácia IP adries
• statické routovanie
• routovacie tabuľky
• dynamické routovanie - RIP, OSPF
• zásady konfigurácie v prostredí s VLSM
• monitorovanie RIP, OSPF, routovacie tabuľky

Cisco - základné konfigurácie smerovačov

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.