Cisco - PIX Firewall

Kurz na míru

Základní info

Cisco - PIX Firewall
3 dni, denne 8:00 – 16:00, začiatok kurzu 9:00

Vstupné požiadavky: Znalosti v rozsahu kurzov „Cisco - základy konfigurácie smerovačov“ a „Cisco - WAN protokoly a riadenie prevádzky“, odporúčané sú aj znalosti v rozsahu kurzu „Cisco - bezpečnosť dátových sietí“.

Kurz je určený pre pokročilých správcov počítačových sietí, ktorí sa chcú oboznámiť s funkčnými možnosťami zariadení Cisco PIX Firewall, naučiť sa ich konfigurovať a spravovať, analyzovať prevádzku siete a na základe toho nasadiť účinné bezpečnostné opatrenia.

Kurz vedú systémoví špecialisti, ktorí denne pracujú so zariadeniami Cisco a sú pravidelne certifikovaní spoločnosťou Cisco Systems. Zariadenie výukovej miestnosti umožňuje simulovať rovnaké situácie, aké prebiehajú v reálnom prostredí sietí LAN a WAN.

Cena kurzu: 20600 SK bez DPH.

Náplň kurzu:

1. DEŇ
Technológie použité v zariadeniach Cisco PIX
Základné princípy
• ASA algoritmus
• viac sieťových rozhraní a úrovne bezpečnosti
• preklad adries
• Cut-through proxy
• riadenie prístupu
Authentication, Authorization and Accounting - AAA

2. DEŇ
Riadenie prevádzky cez access-listy
• do verzie 5.3
• od verzie 5.3
• Turbo access listy

Definícia a zoskupovanie objektov
Ochrana sietí pred útokmi
• uRPF
• Flood Guard
• URL filtering
• Java Filtering

3. DEŇ
Inšpekcia na aplikačnej vrstve
• Mail Guard
• multimediálne aplikácie
• Voice over IP

PIX failover
Modelové situácie a ich riešenie, konfiguračné príklady

Cisco - PIX Firewall

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.