Časové řady a předpovědi: Přístup s programováním

Kurz na míru

Základní info

Tento kurz je určený analytikům, statistikům, ekonomům, specialistům úseků ekonomického plánování, řízení zásob, výzkumu trhu a dalších oborů, kteří potřebují analyzovat časové řady a vytvářet předpovědi. Účastníci se v kurzu naučí vytvářet predikční modely, vyhodnocovat přesnost modelu a předpovídat s pomocí odhadnutého modelu budoucí hodnoty. Školení pokrývá Box-Jenkins ARIMA modely, dynamické regresní modely a modely exponenciálního vyrovnávání.


Pro přihlášení do kurzu byste měli mít v prostředí SAS zkušenosti se zadáváním a přenosem dat, vytvářením základních analýz (řádkové a sloupcové součty a průměry) a s vytvářením grafů. Tyto znalostí získáte například v kurzech PRG1 a PRG2. Znalost makro jazyka SAS je výhodou, ale není nutná. Účastníkům, kteří nemají žádné zkušenosti s analýzou dat a statistickým modelováním, doporučujeme nejprve absolvovat školení ST193 a/nebo ST293.


Po absolvování tohoto školení byste měli umět:

 • sestavovat jednoduché predikční modely
 • sestavovat složitější predikční modely pro autokorelované časové řady a pro řady s trendovou a sezónní složkou
 • sestavovat predikční modely zahrnující vysvětlující proměnné
 • sestavovat modely pro hodnocení dopadu událostí jako jsou obchodní a marketingové propagace, změny ve veřejné politice, přírodní pohromy či lidské chyby

Obsah kurzu


Úvod do sestavování predikcí (forecasting)

 • časové řady a predikování
 • úvod do statistických predikcí pomocí SAS software
 • hodnocení předpovědí

Stacionární modely časových řad

 • úvod do stacionárních časových řad
 • automatické metody výběru proměnných pro stacionární časové řady
 • odhad a predikce stacionárních časových řad

Modelování trendu

 • úvod do nestacionárních časových řad
 • modelování trendu
 • alternativy k PROC ARIMA pro modelování trendu

Modely sezónnosti

 • sezónní ARIMA modely
 • alternativy k PROC ARIMA pro modelování sezónnosti
 • predikce na datech o pasažérech letecké společnosti

Predikční modely s vysvětlujícími proměnnými

 • běžné regresní modely
 • modely událostí
 • modely regrese časové řady

Časové řady a předpovědi: Přístup s programováním

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.