Budování Business Intelligence ve Vaší organizaci: Pokročilá témata

Kurz na míru

Základní info

Tento kurz rozšiřuje znalosti získané v kurzu Budování Business Intelligence ve Vaší organizaci: Základy (SBA143). Účastníci probírají pokročilé techniky pro tvorbu SAS informačních map, reportů, SAS stored procesů a SAS BI Dashboards. Kurz také přestaví SAS Visual BI (JMP software). Před přihlášením do tohoto kurzu by účastníci měli mít znalosti v rozsahu školení SBA143.


Přínos pro účastníka

V tomto kurzu se naučíte:

 • spravovat a vytvářet datové zdroje
 • vytvářet a využívat dynamický výběr proměnných
 • vytvářet pokročilé informační mapy pomocí nástroje SAS Information Map Studio
 • vytvářet, časovat a rozesílat vylepšené reporty
 • budovat stored procesy pro vytváření dynamických datových zdrojů
 • vytvářet pokročilé SAS BI Dashboard aplikace
 • používat SAS Visual BI
 • produkovat konsolidované reporty

Obsah kurzu


Úvod

 • přehled platformy SAS Business Analytics
 • definice uživatelských business rolí a aplikací pro reporting
 • přehled funkcionalit aplikací pro reporting
 • role BI content developer a aplikace

Data management

 • možnosti SAS Data Integration
 • tvorba datových zdrojů pro reporting a analýzy
 • tvorba datových zdrojů pomocí SAS Enterprise Guide
 • tvorba OLAP kostek

Vytváření informačních map - pokročilé techniky

 • opakování SAS informačních map
 • tvorba informačních map z vícero tabulek
 • vytváření předfiltrů pro výběr podmnožin z informační mapy
 • tvorba informační mapy ze SAS OLAP kostky

Vytváření stored procesů - pokročilá témata

 • opakování konceptu SAS stored procesů
 • použití sasích maker spolu se stored procesy
 • tvorba pokročilých parametrů (prompts)
 • vstupy stored procesů
 • vytváření stored procesů pro dynamické datové zdroje informačních map

Dashboardy - pokročilá témata

 • opakování SAS BI Dashboard
 • tvorba indikátorových proměnných z tabulek
 • tvorba indikátorových proměnných ze stored procesů
 • tvorba dashboardů a definice interakcí

Tvorba klientské aplikace pro reporting

 • tvorba klientské aplikace pro reporting

Představení SAS Visual BI

 • úvod do SAS Visual BI
 • integrace SAS s JMP

Prostředí metadat

 • platforma pro SAS Business Analytics
 • prostředí kurzu a metadata

Apendix A: Pokročilá témata pro SAS Web Report Studio

 • pokročilé reporty se SAS Web Report Studio
 • tvorba a použití templatů pro SASí reporty
 • prolinkování reportů a podmíněné podbarvování
 • časování a distribuce SASích reportů

Apendix B: Tvorba stored procesů bez použití SAS Enterprise Guide


Apendix C: Tvorba reportů pomocí SAS Enterprise Guide

Budování Business Intelligence ve Vaší organizaci: Pokročilá témata

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.