Bezpečnosť pri práci vo Windows

Kurz na míru

Základní info

Bezpečnosť pri práci vo Windows
1 deň, 9:00 – 16:00

Najbližší termín kurzu: 29.9.2008

Vstupné požiadavky: Pokročilá znalosť práce v prostredí MS Windows.

Kurz je určený pre všetkých používateľov osobných počítačov v prostredí MS Windows Vista / XP / 2000, ktorí chcú podstatne zvýšiť bezpečnosť svojej práce v počítačovej sieti a vyvarovať sa najčastejším hrozbám v každodennej praxi.

Vysoká miera prepojenosti počítačov v miestnych a verejných sieťach (LAN, Internet), rastúci význam informácií a masívny rozvoj elektronickej komunikácie tvoria živnú pôdu pre rôzne typy škodlivých útokov na jednotlivé počítače i celé siete. K najznámejším hrozbám patria počítačové vírusy a iné infiltrácie s rôznou mierou deštruktívnosti, prieniky do počítačov za účelom získania dôverných informácií, zneužívanie počítačov na rozposielanie nevyžiadanej pošty (SPAM) a pod.

V úvode kurzu sa účastníci oboznámia s najčastejšími typmi bezpečnostných rizík a možnými následkami neuváženého konania pre jednotlivca i pre celú organizáciu. Podrobne sa preberajú všeobecné zásady bezpečnosti pri práci s PC, základné bezpečnostné nastavenia systému, bezpečné používateľské účty, bezpečnostné možnosti súborového systému NTFS a bezpečnosť pri práci s elektronickou poštou, internetom a inými aplikáciami. Na záver sa stručne preberajú vybrané doplnkové nástroje na podporu bezpečnosti a monitorovanie aktivity systému.

Cena kurzu: 1900 SK bez DPH.

Náplň kurzu:
Bezpečnostné riziká v každodennej praxi - ukážky a motivácia účastníkov
• rizikové chovanie pri práci na webe, s e-mailom a inými zdrojmi informácií
• vírusy, trójske kone a iné infiltrácie - ich prejavy a dôsledky
• iné riziká pre prácu systému
• možná strata a únik informácií

Bezpečnosť organizácie a jednotlivca - systémový prístup
• bezpečnostná politika organizácie
• centrálna správa počítačov a bezpečnostné nastavenia
• používateľské účty s obmedzenými právami

Používateľské účty a ich oprávnenia
• kontrola a nastavenie účtov
• heslá a ich používanie, riziko kompatibility s Windows 95 a staršími systémami
• prechody medzi účtami, Sprievodca prenesením súborov a nastavení
• beh vybraných aplikácií pod privilegovaným účtom

Bezpečnostné možnosti súborového systému NTFS
• prístupové oprávnenia a ich využitie
• kryptovanie súborov na pevnom disku a vymeniteľných médiách
• bezpečnosť pri zdieľaní súborov v sieti Microsoft a na vlastnom IIS (WWW, FTP)
• používateľské profily a vyhradené miesta pre používateľa v systéme
• ochrana systémových súborov

Internet Explorer 6 - bezpečnostné nastavenia a odporúčania
• bezpečnostné zóny
• protokol HTTPS
• bezpečnostné certifikáty a overovanie ich pravosti

Outlook 2003 - bezpečnostné nastavenia a odporúčania
• infiltrácie v správach HTML, čítanie správ v neformátovanom tvare
• nebezpečné prílohy a ich blokovanie
• nevyžiadaná pošta a iné filtrovanie správ
• kryptovanie a digitálny podpis

MS Office 2003 - bezpečnostné nastavenia a odporúčania
• úroveň zabezpečenia VBA, použitie bezpečnostných certifikátov
• bezpečná práca s dokumentmi

Bezpečnosť pri práci s inými aplikáciami
• všeobecné riziká a odporúčania
• vedľajšie efekty neznámych aplikácií

Doplnkové bezpečnostné nástroje
• Windows Update, Office Update
• Windows Firewall, výnimky
• antivírová ochrana
• MS Windows AntiSpyware
• MBSA - MS Baseline Security Analyzer
• zálohovanie a obnova systému

Monitorovanie aktivity systému - pre pokročilých
• nainštalované a bežiace aplikácie a procesy
• automaticky štartované procesy
• msconfig - nástroj na konfiguráciu systému
• systémové a bezpečnostné logy

Bezpečnosť pri práci vo Windows

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.