AutoCAD 2008 / 2006 - programovanie vo VBA

Kurz na míru

Základní info

AutoCAD 2008 / 2006 - programovanie vo VBA
3 dni, denne 8:00 – 16:00, začiatok kurzu 9:00

Vstupné požiadavky: Znalosť práce v prostredí MS Windows, ovládanie programu na úrovni kurzu „AutoCAD - pre pokročilých“ a určité skúsenosti pri tvorbe bežných výkresov.

Kurz je určený pre skúsených používateľov programu AutoCAD, ktorí chcú zjednodušiť a urýchliť niektoré svoje rutinné činnosti pri práci s CAD, vytvárať špecifické pomocné príkazy alebo komplexejšie programové aplikácie v jazyku Visual Basic for Applications (VBA).

VBA je univerzálny programovací jazyk, ktorý je zabudovaný v mnohých aplikáciách MS Windows - najmä MS Office (vrátane MS Access), Correl Draw, ArcView, atď. Hlavná sila VBA spočíva v jeho tesnej integrácii s materským programom, ktorý poskytuje priamy prístup ku svojim interným objektom a pomocou nich umožňuje programovo riadiť činnosť materskej aplikácie. Po zvládnutí VBA v prostredí jednej aplikácie sa otvára možnosť programátorského vstupu do ďalších aplikácií. V prostredí AutoCAD pomocou VBA možno programovo vykonať takmer všetky editačné aj iné operácie, ktoré sú normálne dostupné v menu programu a na paneloch nástrojov. Z prostredia AutoCAD pomocou VBA možno volať a používať aj iné aplikácie a integrovať ich do celku spĺňajúceho špecifické potreby užívateľa.
Kurz ponúka podrobné informácie o tvorbe a použití makier a programových modulov VBA v prostredí AutoCAD. Po úvodnom prehľade jazyka VBA sa podrobne preberá objektový model AutoCADu, programová tvorba a editácia výkresov AutoCADu, práca s hladinami, spolupráca s inými aplikáciami a pod.

Kurz vedú skúsení projektanti s rozsiahlymi odbornými znalosťami a pedagogickými skúsenosťami, ktorí s programom rutinne pracujú.

Cena kurzu: 5300 SK bez DPH.

Náplň kurzu:

1. DEŇ
Úvod do tvorby a použitia programov v jazyku VBA v prostredí AutoCAD
• všeobecne o možnostiach používateľských úprav v AutoCADe
• základné pojmy - technológia ActiveX, objektový model a jeho účel, objekty, vlastnosti objektov, metódy objektov, udalosti objektov

VBA Manager
• vložené a globálne projekty, pracovné prostredie VBA, ukážka „Hello World“
• začlenenie aplikácií VBA do používateľského rozhrania AutoCADu

Formuláre a moduly
• definovanie formulára, jeho vlastnosti a udalosti
• ovládacie prvky formulára, ich vlastnosti a udalosti
• moduly a ich použitie

Prehľad jazyka VBA
• vlastnosti jazyka a jeho stavba
• písanie, spúšťanie, ladenie a úprava kódu
• premenné a konštanty, deklarácia premenných, rozsah platnosti premenných
• numerické dátové typy - byte, boolean, integer, long, single, double
• reťazcový (znakový) typ, variant, používateľom definované typy
• statické a dynamické polia
• výrazy, operátory a ich priorita - aritmetické, reťazcové, relačné, logické
• cykly, návestia a skoky

2. DEŇ
Prehľad a použitie štandardných procedúr a funkcií
• volanie štandardných procedúr a funkcií
• numerické, reťazcové, konverzné a ďalšie funkcie VBA

Definícia a použitie vlastných (používateľských) funkcií a procedúr
Objektový model AutoCADu
• objektový model v Help systéme AutoCADu
• hierarchická štruktúra objektového modelu, prístup k jednotlivým objektom
• typy objektov, kolekcie objektov
• tvorba grafických objektov, vysvetlenie a prehľad ich vlastností a metód
• práca s negrafickými objektmi, prehľad ich vlastností a metód - vrstvy, výberové množiny, textové a iné štýly
• objekt Utility (nástroje) - vstupy, konverzie a výpočty bodov, vzdialeností, plôch, uhlov a pod.
• odoslanie ľubovoľného príkazu (textu) na Príkazový riadok AutoCADu - príkaz SendCommand
• zadávanie číselných parametrov a parametrov získaných používateľom z grafického prostredia AutoCADu
• editácia grafických objektov
• ovládanie grafického prostredia AutoCADu - otvorenie, uloženie a zavretie dokumentu kresby, mierka zobrazenia (zoom)

3. DEŇ
Základy spolupráce s inými aplikáciami MS Windows - najmä Excel
Návrh používateľských aplikácií, ukážka graficky orientovanej aplikácie s použitím preberaných techník
Konzultácia konkrétnych otázok a problémov podľa záujmu účastníkov kurzu

AutoCAD 2008 / 2006 - programovanie vo VBA

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.