AutoCAD 2008 / 2006 - pre stavbárov

Kurz na míru

Základní info

AutoCAD 2008 / 2006 - pre stavbárov
2 dni, denne 8:00 – 16:00, začiatok kurzu 9:00

Vstupné požiadavky: Znalosť práce v prostredí MS Windows, ovládanie programu na úrovni kurzu „AutoCAD 2008 / 2006 - základy“ a určité skúsenosti pri tvorbe bežných výkresov.

Kurz je určený pre pokročilých používateľov programu AutoCAD, ktorí sa chcú oboznámiť so špecializovanou nadstavbou programu na projektovanie v oblasti architektúry a stavebníctva.
Autodesk Architectural Desktop (AAD) slúži na projektovanie, navrhovanie a kreslenie stavebných výkresov, 3D modelovanie a vizualizácie. Je to pomerne nový program, no i napriek tomu sa rýchlo dostal do popredia záujmu stavebných projektantov - najmä vďaka všeobecnej obľube samotného programu AutoCAD. AAD sa vyznačuje rozsiahlou ponukou funkcií, jednoduchou obsluhou a používateľským komfortom.
Kurz je zameraný na praktické zvládnutie nástrojov AAD a získanie určitej zručnosti pri ich používaní. Cieľom kurzu je vysvetliť, ukázať a prakticky precvičiť efektívny návrh a kreslenie stavebných výkresov.

Kurz vedú skúsení projektanti s rozsiahlymi odbornými znalosťami a pedagogickými skúsenosťami, ktorí s programom rutinne pracujú.

Cena kurzu: 3500 SK bez DPH.

Náplň kurzu:

1. DEŇ
AAD - charakteristika a základy ovládania programu
• určenie, funkčné možnosti, porovnanie so základným programom AutoCAD
• rozdiely medzi verziami 2008 a 2006
• pracovná plocha - odchýlky a rozšírenia oproti programu AutoCAD

Nastavenie pracovného prostredia AAD a výkresu
• nastavenie kresliacich jednotiek, mierky, štýlu zobrazenia

Práca so stavebnými objektami - vytváranie, úprava, štýly
• steny, stĺpy, otvory, okná, zasklené steny, dvere
• schody, zábradlia, stropy, strechy, miestnosti

2. DEŇ
Práca s podlažiami
• definovanie, kopírovanie

Práca s rezmi a pohľadmi
• definovanie čiar rezu, generovanie a úprava rezov a pohľadov

Kótovanie
Výpis prvkov, generovanie tabuliek a legiend
Práca s 3D modelom
• tieňovanie
• rendrovanie, vizualizácia

Práca s výkresovým priestorom
• význam a nastavenie výkresového priestoru
• vkladanie výrezov do výkresového priestoru a a práca s hladinami
• tlač z výkresového priestoru
• dôležité systémové premenné súvisiace s výkresovým priestorom

AutoCAD 2008 / 2006 - pre stavbárov

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.