AutoCAD 2008 / 2006 - pre pokročilých

Kurz na míru

Základní info

AutoCAD 2008 / 2006 - pre pokročilých
2 dni, denne 8:00 – 16:00, začiatok kurzu 9:00

Najbližší termín kurzu: 9.10.2008

Vstupné požiadavky: Znalosť práce v prostredí MS Windows, ovládanie programu na úrovni kurzu „AutoCAD - základy“ a určité skúsenosti pri tvorbe bežných výkresov.

Kurz je určený pre pokročilých používateľov programu AutoCAD, ktorí chcú prehĺbiť svoje znalosti o tomto programe. Vhodný je najmä pre skúsených projektantov, designerov, kresličov, grafikov a pod.
Úvod kurzu je venovaný krátkej rekapitulácii základných poznatkov, ktoré patria k minimálnej výbave každého používateľa programu. V hlavnej časti kurzu sa preberajú niektoré náročnejšie techniky, ktoré sa používajú pri tvorbe zložitejších výkresov. Osobitná pozornosť sa venuje najmä atribútom a blokom, externým referenciám, práci s výkresovým priestorom, súradnicovým systémom, OLE a 3D modelovaniu.

Kurz vedú skúsení projektanti s rozsiahlymi odbornými znalosťami a pedagogickými skúsenosťami, ktorí s programom rutinne pracujú.

Cena kurzu: 3500 SK bez DPH.

Náplň kurzu:

1. DEŇ
Základné služby programu - stručná rekapitulácia
Atribúty a bloky
• atribúty - význam a použitie
• bloky - význam a použitie, bloky s atribútmi alebo bez nich, vytváranie a úprava blokov
• extrahovanie informácií z atribútov do externých súborov - .doc, .xls, .txt

Paleta nástrojov
• použitie v praxi
• vytvorenie vlastných záložiek s vlastnými blokmi

Externé referencie
• princíp externej referencie a jej pripojenie k výkresu (podloženie, zviazanie)
• cesta externej referencie - úplná, relatívna, žiadna
• úprava externej referencie priamo vo výkrese - orezanie, otvorenie referencie z aktuálneho výkresu
• odpojenie externej referencie od výkresu - dočasné, trvalé
• správca externých referencií

Práca s rastrovými obrázkami
• vkladanie do výkresov a ich úprava - spôsob zobrazenia rámčeka, zmena mierky, otočenie, priehľadnosť, jas, kontrast, útlm
• správca obrázkov a jeho použitie

Práca s výkresovým priestorom
• význam a nastavenie výkresového priestoru
• vkladanie výrezov do výkresového priestoru a práca s hladinami
• tlač z výkresového priestoru
• dôležité systémové premenné súvisiace s výkresovým priestorom

2. DEŇ
Použitie osobitných objektov - tabuľky, polia, OLE
Požívateľské úpravy v AutoCADe
• tvorba vlastných typov čiar - jednoduché, s textom, so značkami
• úpravy používateľského prostredia
• tvorba vlastných príkazov pomocou makrojazyka DIESEL (vhodné aj pre AutoCAD LT)

Základy využitia externých utilít a programovací jazyk Visual Basic for Applications (VBA)
• definovanie formulára, jeho vlastnosti a udalosti
• ovládacie prvky formulára, ich vlastnosti a udalosti
• vlastnosti jazyka a jeho stavba
• písanie, spúšťanie, ladenie a úprava kódu
• objektový model AutoCADu

3D modelovanie
• prvky a konštrukcie v 3D priestore - drôtové modely, siete, objemové telesá
• úprava prvkov - zoskupenie, otáčanie, zrkadlenie, orezanie, predĺženie, zaoblenie, skosenie, prierezy
• prezentovanie 3D modelov (render)
Prehľad špecializovaných nadstavieb programu pre rôzne aplikačné oblasti

AutoCAD 2008 / 2006 - pre pokročilých

$course.accreditationsStr

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.