Autentifikace uživatelů v SAS Intelligence Platform

Kurz na míru

Základní info

Tento kurz je určený administrátorům serverů a uživatelů v architektuře SAS Intelligence. Kurz je zaměřen především na prvotní autentifikaci, identifikace uživatele a dodatečnou autentifikaci.


V kurzu se pracuje s aplikacemi SAS Management Console, SAS Add-In for Microsoft Office, SAS Data Integration Studio, SAS Enterprise Guide, SAS Information Delivery Portal a SAS Information Map Studio.


Před přihlášením do tohoto školení byste se měli mít znalosti v rozsahu přehledového školení PAOVR - Úvod do architektury SAS® Intelligence Platform pro administrátory.


Obsah kurzu


Úvod do zabezpečení

 • seznámení s platformou SAS Intelligence (SAS 9)
 • úvod do základní koncepce zabezpečení
 • úvod do zabezpečení v platformě SAS Intelligence

Prvotní autentifikace

 • úvod do autentifikace
 • prvotní autentifikace
 • nástroje provádějící autentifikaci

Identifikace uživatele

 • proces identifikace
 • metadatoví uživatelé a skupiny
 • speciální metadatoví uživatelé a skupiny

Dodatečná autentifikace

 • úvod do dodatečné autentifikace
 • zapamatované přihlašovací údaje
 • získání přihlašovacích údajů z metadat
 • výzvy k zadání údajů

Metadata pro autentifikaci

 • jednotliví uživatelé a skupiny v metadatech
 • autentifikační domény a loginy v metadatech

Autentifikace uživatelů v SAS Intelligence Platform

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.