ANOVA a regrese s použitím SAS

Kurz na míru

Základní info

Kurz určený pro statistiky, kteří provádí regresní analýzu a analýzu rozptylu numerických proměnných pomocí modulu SAS/STAT. Školení poskytne návod, jak analyzovat spojité i diskrétní proměnné, obsahuje lineární regresi i zobecněné lineární modely pro různá rozdělení cílové proměnné (Poissonovo, negativně binomické, gamma), analýzu rozptylu, lineární regresi s dummy proměnnými, analýzu kovariance a analýzu rozptylu pro smíšené modely. Je rozšířením kurzu ST131 (Základy statistiky s použitím SAS) a dále prohlubuje získané znalosti a dovednosti.


Při přihlášení do tohoto kurzu by uživatelé již měli:

 • mít základní znalost manipulace s daty (v rozsahu školení PRG1)
 • umět odhadnout jednoduchý a vícerozměrný lineární regresní model procedurou REG
 • umět interpretovat výsledky jednorozměrné analýzy rozptylu z procedury GLM
 • znát základní statistické koncepty jako náhodné veličiny, rozdělení, testování hypotéz
 • absolvovat kurz ST231 (Základy statistiky s použitím SAS) nebo znalosti statistických metod v odpovídajícím rozsahu

Přínos pro účastníka

V kurzu se naučíte využívat grafické funkce ODS (output delivery system) a nové grafické procedury v SAS 9.3 pro statistickou analýzu a s jejich pomocí:

 • sestavovat polynomiální regresní modely pomocí procedury REG
 • vybrat nejlepší model na základě různých statistik nebo automaticky promocí PROC REG
 • zhodnotit kvalitu modelu a jeho předpoklady pomocí procedur REG, GLM, GENMOD a UNIVARIATE
 • odhadnout zobecněný lineární model pro cílovou proměnnou s Poissonovým, negativně binomickým a gamma rozdělením
 • provádět analýzu rozptylu pomocí procedury GLM
 • používat LSMESTIMATE v proceduře GLM
 • poznat modely analýzy kovariace (ANCOVA) v proceduře GLM
 • odhadovat modely s náhodnými efekty pomocí procedury GLIMMIX
 • vytvářet řadu různých statistických grafů

Obsah kurzu


Regresní analýza

 • konstrukce a testování vícerozměrných a polynomiálních regresních modelů (PROC GLMSELECT a PROC REG)
 • řešení situací, kdy nejsou dodrženy předpoklady modelu

Analýza rozptylu

 • vícefaktorová analýza rozptylu
 • interpretace významných interakcí
 • použití příkazů LSMESTIMATE
 • vyhodnocení předpokladů modelů a nápravná opatření při jejich neplnění

Analýza kovariance a regrese při zahrnutí dummy proměnných

 • sestavování a interpretace kovariančních modelů pomocí procedury GLM
 • diagnostika kovariačních modelů a nápravy
 • použití a interpretace dummy proměnných v proceduře REG

Zobecněné lineární modely

 • použití procedury GENMOD k odhadu modelu s Poissonovým, negativně binomickým rozdělením cílové proměnné
 • použití procedury GLIMMIX k odhadu modelu s gamma rozdělením cílové proměnné

Lineární smíšené modely

 • úvod do analýzy lineárních smíšených modelů

ANOVA a regrese s použitím SAS

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.