Analýza přežití s využitím modelu proporcionálních rizik

Kurz na míru

Základní info

Kurz je určen především zájemcům z oblasti biostatistiky, epidemiologie a obecně přírodních a sociálních věd, kteří pracují s daty jako doba přežití, doba do události a podobně. Kurz je zaměřen na Coxův model proporcionálních rizik - nezabývá se parametrickými modely a není zaměřen ani na prediktivní modelování.


Při přihlášení do tohoto kurzu by uživatelé měli mít zkušenosti s:

 • vytvářením a úpravou datových souborů v SASu (např. kurs PRG2)
 • používáním základních statistických nástrojů jako ANOVA, regrese nebo logistická regrese - např. kurz ST192 (Základy statistiky s použitím SAS 9.2) nebo ST192 (ANOVA a regrese s použitím SAS 9.2)

Přínos pro účastníka:

Účastníci jsou seznámeni se základními metodami používanými v analýze přežívání:

 • vizuální analýza s využitím ODS Statistical Graphics
 • funkce přežití a Coxův model proporcionálních rizik
 • posuzovaní vhodnosti modelu
 • odhad Coxova modelu pro data s opakovanými událostmi a shluková data

Obsah kurzu:


Analýza přežití:

 • koncept metody analýzy přežití
 • vizuální analýza dat pomocí křivek z analýzy přežití

Coxův model proporcionálních rizik:

 • úvod do Coxova modelu proporcionálních rizik
 • vyhodnocení modelu
 • použití Coxova modelu pro neproporcionální rizika
 • tvorba modelu a výběr podmnožin

Pokročilé metody:

 • odhad Coxova modelu pro data s časovými závislostmi (time-dependent covariates)
 • odhad Coxova modelu pro shluková data

Analýza přežití s využitím modelu proporcionálních rizik

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a osm ? Součet zapište číslicemi.