Analýza přežití s využitím modelu proporcionálních rizik

Kurz na míru

Základní info

Kurz je určen především zájemcům z oblasti biostatistiky, epidemiologie a obecně přírodních a sociálních věd, kteří pracují s daty jako doba přežití, doba do události a podobně. Kurz je zaměřen na Coxův model proporcionálních rizik - nezabývá se parametrickými modely a není zaměřen ani na prediktivní modelování.


Při přihlášení do tohoto kurzu by uživatelé měli mít zkušenosti s:

 • vytvářením a úpravou datových souborů v SASu (např. kurs PRG2)
 • používáním základních statistických nástrojů jako ANOVA, regrese nebo logistická regrese - např. kurz ST192 (Základy statistiky s použitím SAS 9.2) nebo ST192 (ANOVA a regrese s použitím SAS 9.2)

Přínos pro účastníka:

Účastníci jsou seznámeni se základními metodami používanými v analýze přežívání:

 • vizuální analýza s využitím ODS Statistical Graphics
 • funkce přežití a Coxův model proporcionálních rizik
 • posuzovaní vhodnosti modelu
 • odhad Coxova modelu pro data s opakovanými událostmi a shluková data

Obsah kurzu:


Analýza přežití:

 • koncept metody analýzy přežití
 • vizuální analýza dat pomocí křivek z analýzy přežití

Coxův model proporcionálních rizik:

 • úvod do Coxova modelu proporcionálních rizik
 • vyhodnocení modelu
 • použití Coxova modelu pro neproporcionální rizika
 • tvorba modelu a výběr podmnožin

Pokročilé metody:

 • odhad Coxova modelu pro data s časovými závislostmi (time-dependent covariates)
 • odhad Coxova modelu pro shluková data

Analýza přežití s využitím modelu proporcionálních rizik

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.