Adobe PhotoShop

Kurz na míru

Základní info

Účastník kurzu se seznámí s filozofií práce grafických návrhářů a bude schopen retušovat a barevně upravovat obrázky určené pro tiskové zpracování nebo pro použití v oblasti On screen publishingu. Absolventi budou také připraveni vytvářet vlastní návrhy počítačových koláží.
* teoretický úvod do počítačové grafiky (typy rastrových formátů, rozlišení, teorie barevných modulů)
* otevírání a načítání obrázků, vytváření nového obrázku
* pomůcky pro efektivní práci (pravítka a vodící linky, nastavení měřítka, ...)
* základní funkce programu Adobe Photoshop (úprava velikosti obrázku, barevné korekce, transformace, ořezání, změna velikosti plátna, ...)
* nástroje a práce s výběry, kopírování, vyřezávání a vkládání obrázku
* obrysové linky (definování šířky a barvy linky, aplikace linky)
* práce ve vrstvách
* duplikování celé kompozice nebo vybraných vrstev do nového souboru
* masky (využití, práce s maskami, potvrzení masky)
* cesty (funkce cest, práce s Basierovými křivkami, ukládání cest, převod cest na výběr, odstranění pozadí)
* retušování obrázků
* barevné korekce obrázků (funkce Křivky, Úrovně, Nasycení, Kontrast a jas)
* použití odlišných barevných modulů (CMYK, RGB, černobílý obraz, ...)
* práce s textem (psaní textu do stávající nebo nové vrstvy, výplň textu)
* aplikace efektů (zaostřování a rozostřování, využití při tvorbě koláží)
* ukládání obrázků v různých formátech (význam pro další zpracování DTP, OSP), formáty PSD, EPS, TIF, GIF, JPG, BMP

Adobe PhotoShop

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.