Adobe Photoshop CS / 7.0 - základy

Kurz na míru

Základní info

Adobe Photoshop CS / 7.0 - základy
3 dni, denne 8:00 – 16:00, začiatok kurzu 9:00

Najbližší termín kurzu: 22.9.2008

Vstupné požiadavky: Znalosť práce v prostredí MS Windows.

Kurz je určený pre všetkých záujemcov o profesionálne spracovanie fotografií a iných rastrových obrázkov pomocou grafického editora Adobe Photoshop v prostredí MS Windows.
Adobe Photoshop je najznámejší profesionálny editor rastrových obrázkov. Ponúka široké spektrum nástrojov na efektívnu tvorbu a úpravu grafických výstupov pre tlač a na web vo vysokej kvalite.

V úvode kurzu sa účastníci oboznámia so základmi rastrovej grafiky a s najčastejšie používanými grafickými formátmi. Hlavnú časť výuky tvorí práca s programom Adobe Photoshop a jednotlivými jeho nástrojmi na tvorbu a úpravu grafických dokumentov. Osobitný dôraz sa kladie najmä na praktické zvládnutie jednoduchých a rýchlych postupov, ktoré sa často používajú pri riešení typických problémov v praxi. V závere kurzu sa určitá pozornosť venuje aj nastaveniu pracovného prostredia programu a ukážkam niektorých náročnejších techník pre pokročilých používateľov.

Cena kurzu: 4100 SK bez DPH.

Náplň kurzu:

1. DEŇ
Úvod do rastrovej grafiky
• základné pojmy - pixel, rozlíšenie, farby, farebné modely (RGB, CMYK, ...)
• grafické formáty
• porovnanie s vektorovou grafikou, vzájomná konverzia

Grafický editor Adobe Photoshop - charakteristika a základy ovládania
• určenie, funkčné možnosti, nároky na technické vybavenie počítača
• rozdiely medzi verziami CS a 7.0
• vzhľad obrazovky a ovládanie programu - okná, menu, nástroje, pomôcky, ...
• otvorenie, úprava a uloženie dokumentu
• nastavenie dokumentu, história zmien

Globálne úpravy obrázku
• režim, veľkosť, orezanie, rotácia, prevracanie
• jas, kontrast, zaostrenie, rozostrenie
• farba, histogram

2. DEŇ
Lokálne úpravy obrázku
• tvorba a modifikácia obrázkov
• kreslenie, práca so štetcami, krivky, retušovanie
• práca s textom - editácia, efekty

Náročnejšie úpravy obrázkov
• selekcie, cesty, masky, vrstvy
• experimentovanie s farbami, úprava tónov, farebné profily, prechodové výplne

Štýly a filtre
• zjednodušovanie a grafické prvky
• efekty a inšpirácia

3. DEŇ
Import a export obrázkov
• spolupráca s ostatnými grafickými editormi
• scanovanie - teória a základné odporúčania
• použiteľnosť výsledných obrázkov

Tlač grafických výstupov
• použitie bežných tlačiarní
• spolupráca s tlačiarenskou technikou

Používateľské prostredie
• zrýchlenie tvorby a úpravy obrázkov
• prispôsobenie pracovného prostredia, kalibrácia programu (monitor, tlačiareň)

Príklady a samostatné cvičenia
• červené oči, tiene, montáže, ...
Vybrané služby programu pre pokročilých - ukážka

Adobe Photoshop CS / 7.0 - základy

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.