Administrace a řízení systému AS/400 (IBM Power Systems)

Kurz na míru

Základní info


Kurz se zaměřuje na řízení práce, vytváření prostředí pro úlohy, dodávané systémové objekty, typy úloh a optimalizaci průchodnosti systému IBM i (OS/400) na platformě IBM Power Systems (AS/400). Kurz je určen pro správce a operátory systému AS/400 (dnes IBM Power Systems, dříve IBM System i, iSeries).


Obsah kurzu:

Řízení práce v systému

Denní operace na systému

 • monitorování aktivity systému, stavy systému, stavy úloh, stavy vláken
 • plánování úloh

Řízení vstupních front úloh

 • změny atributů úloh, manipulace s úlohami

Řízení subsystémů

 • subsystém monitor job, úlohy subsystému, startování a ukončování subsystému

Řízení paměti

 • paměťové pooly, monitorování počtu úloh, počtu subsystémů, změny velikosti

Řízení protokolu úloh

Řízení výstupních front úloh

 • výstupní fronty na systému, manipulace s výstupy, čištění front

Struktura systému

 • úlohy, popisy úloh, typy úloh, vlastnosti úloh
 • vlákna, typy, stav, vlastnosti
 • vstupní fronty, jak se s nimi pracuje
 • subsystémy, popis subsystému, dodávané subsystémy, uživatelské subsystémy, vlastnosti subsystému
 • životní cyklus subsystému
 • paměťové pooly, typy, úroveň aktivity
 • výstupní fronty, atributy, stavy
 • zjišťování problémů a stavů úloh, stavy prostředků systému, ladění výkonnosti

Praktická cvičení

 • definice uživatelských úloh, subsystémů, analýza problémů a stavů úloh a jejich prostředků

Administrace a řízení systému AS/400 (IBM Power Systems)

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a devět ? Součet zapište číslicemi.