Access 2000

Kurz na míru

Základní info

10 lekcí s více jak 9 hodinami výuky Microsoft Access, obsahuje Access 2000 - I a II, každá lekce se skládá z multimediálního výkladu, animovaných ukázek postupů, simulací a testovacích otázek.

Struktura kurzu:

Kurz MS Access 2000 se skládá z 10 lekcí, z nichž každá má následující strukturu:

* Výklad - k pochopení probírané látky pomáhá využití multimediálních prvků, textu, animované grafiky a zvuku.
* Ukázka - správný postup řešení je ukázán simulacemi pohybu myši, vkládáním textu, úpravami položek..., to vše komentováno textem i zvukem. Student tak přesně vidí postup, jak má jednotlivé kroky provádět.
* Cvičení - výukový program simuluje činnost skutečného prostředí MS Access. Student je vyzván, aby provedl daný úkol a v simulovaném prostředí ho program vede, případně napoví, když student neví, jak má pokračovat.
* Test - pomocí testovacích otázek se kontroluje, jak student vykládanou látku zvládl.

Obsah kurzu:

Celkový rozsah kurzu je 10 výukových lekcí o předpokládaném trvání 9 hodin. Jednotlivé lekce obsahují následující témata:

1. Seznámení s MS Access
(20minut)
- Úvod
- Kdy použít Access
- Prezentace a důležité možnosti Accessu
- Test
2. Používání nápovědy
(40 minut)
- Úvod
- Nápověda
- Cvičení
- Test
3. Vytváření databází
(70 minut)
- Úvod
- Základy databází
- Průvodce vytvoření databáze
- Přidání tabulky do databáze
- Vytváření formulářů
- Zadávání dat
- Cvičení
- Test
4. Formuláře a práce s daty
(50 minut)
- Úvod
- Průvodce vytvoření formuláře
- Rozšířené vlastnosti formuláře
- Cvičení
- Test
5. Úprava existující databáze
(65 minut)
- Úvod
- Přidávání a mazání záznamů
- Přidání pole v tabulce
- Změna pole v tabulce
- Formátování datového listu
- Cvičení
- Test
6. Vytváření databázových sestav
(60minut)
- Úvod
- Vytvoření databázové sestavy
- Zobrazení sestavy
- Tisk sestavy
- Vytvoření snímku sestavy
- Cvičení
- Test
7. Přidání externích dat do databáze
(55 minut)
- Úvod
- Vytvoření propojení na externí tabulku
- Import tabulky
- Přidání hypertextových odkazů do databáze
- Cvičení
- Test
8. Řazení databázových informací
(50 minut)
- Úvod
- Vzestupné a sestupné řazení
- Rozšířený filtr či řazení
- Cvičení
- Test
9. Relace na databázi
(55 minut)
- Úvod
- Automatické číslo jako primární klíč
- Rozšířené Svázání tabulek relacemi
- Úprava záznamů v tabulkách svázaných relacemi
- Cvičení
- Test
10. Dotazy na databázi
(60 minut)
- Úvod
- Použitelné typy dotazů
- Průvodce jednoduchým dotazem
- Změna dotazů v návrhovém zobrazení
- Křížové dotazy
- Cvičení
- Test

Systémové požadavky:

Pro provoz kurzu je třeba mít nainstalován prohlížeč MS Explorer 4.1 SP1 a vyšší a komponentu Flash Player (tu lze bezplatně získat např. na www.Tutor2000.cz nebo www.macromedia.com).

Další informace:

Veškerá multimédia ve výkladu využívají vektorovou grafiku (Flash Player), komprimovaný zvuk (MP3) a text (ToolBook). Kurz je proto na jedné straně plně multimediální, na druhé straně velmi nenáročný na přenosy (optimalizováno pro standardní internetové připojení 64 Kb/s). K dispozici je rovněž varianta bez zvuku.

Access 2000

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.