602Tab

Kurz na míru

Základní info

Účastníci se naučí správně a efektivně používat prostředky programu 602Tab. Naučí se formátovat a upravovat tabulky, vkládat vzorce a vytvářet grafy.

* základní pojmy a zásady pro tvoření tabulek
* práce s 602Desk
* vkládání a editace dat
* základní datové typy
* buňka, oblast
* operandy, tabulkové funkce
* formát buňky
* ukotvení příček
* práce s listy
* prezentace tabulky pomocí grafu
* vkládání objektů (obrázky, ozdobný text, ...)
* tisk, parametry tisku
* zabezpečení tabulky uzamčením dat

602Tab

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.