3D parametrické modelování - Aplikace: lze volit mezi Autodesk Mechanical Desktop R6 či Autodesk Inventor 5.3

Kurz na míru

Základní info

1. CA.. technologie a jejich význam
Úvod základní pojmy (CAD, CAM, CAQ, CAE, FEM, VP, RP), literatura
Klasifikace CA.. aplikací, využití 3D CAD aplikací v praxi, trendy
Hardware a software pro CAD, ergonomie a efektivita práce
Teorie modelování a výměna dat
Počet hodin: 2

2. Obecné základy 2D konstruování
Obecné základy 2D konstruování
(prostředí, kreslení, editace, orientace, souřadnice a souřadné systémy)
Práce se soubory, bloky a externími referencemi
Počet hodin: 2,5

3. Prostředí a využití aplikace
Prostředí aplikace, komunikace s uživatelem, ovládání
3D systémy v jednotlivých odvětvích průmyslu
Počet hodin: 1

4. Zásady tvorby parametrických modelů a modelování součástí
Zobrazení a vizualizace prostorových objektů, 3D souřadné systémy
Parametrické modelování s konstrukčními a umístěnými prvky
Podmíněné a nepodmíněné parametrické modelování
Proměnné návrhu a varianty modelů
Počet hodin: 6

5. Tvorba výkresové dokumentace z modelu
Asociativnost výkresové dokumentace s modelem
Vytvoření a editace pravoúhlých a axonometrických pohledů
Kótování a popis umístěných pohledů
Počet hodin: 3

6. Ukázka modelování ploch
Charakteristika ploch, nástroje pro modelování a úpravy ploch
Praktická ukázka plošného modelování
Počet hodin: 1

7. Modelování parametrických sestav
Filozofie tvorby sestav, stupně volnosti, 3D vazby
Analýza sestav
Počet hodin: 2,5

8. Otevřená architektura a Internet
Otevřená architektura aplikace, implementace Internetu
Profesní nadstavby ( strojírenství, stavebnictví a elektrotechnika)
Aplikační moduly (DesignSpace)
Počet hodin: 1

9. Metodika výuky CAD technologií na školách
Poznatky pro rychlé zvládnutí parametrického modelování studenty
Koncepce výuky na SPŠES
Počet hodin: 1

10. Samostatný projekt
Procvičování AutoCADu
Příprava podkladů pro výuku
Vytvoření pravidel pro hodnocení teoretických a praktických znalostí
Počet hodin: 10

LITERATURA
Doc. Ing. Jan Bečka, CSc.: Úvod do CAD, skriptum ČVUT, Praha, 1997
Doc. Ing. Jan Bečka, CSc.: CAD I., skriptum ČVUT, Praha, 2003
Doc. RNDr. Marie Kargerová, CSc. - RNDr. Edita Kopincová CSc. - RNDr. Petr Mertl: Geometrie a grafika pro CAD, skriptum ČVUT, Praha, 2003
Ing. Petr Fořt - Ing. Jaroslav Kletečka: Učebnice AutoCADu 2002, Computer Press, Brno, 2002
Ing. Petr Fořt - Ing. Jaroslav Kletečka: Mechanical Desktop 6, Computer Press, Brno, 2002
Ing. Petr Fořt - Ing. Jaroslav Kletečka: Autodesk Inventor 6, Computer Press, Brno, 2003
Ing. Vlastimil Hořák: Parametrické modelování v systému Mechanical Desktop 4 (Sbírka příkladů modelování), Autodesk Academia grant, ceskaskola.cz, Kopřivnice, 2000
Ing. Vlastimil Hořák: Parametrické modelování v systému Mechanical Desktop 4 (Tvorba rozsáhlejších sestav), Autodesk Academia grant, ceskaskola.cz, Kopřivnice, 2001

3D parametrické modelování - Aplikace: lze volit mezi Autodesk Mechanical Desktop R6 či Autodesk Inventor 5.3

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.