2D konstruování - Autodesk AutoCAD 2002 CZ

Kurz na míru

Základní info

1. CA.. technologie a jejich význam
Úvod základní pojmy (CAD, CAM, CAQ, CAE, FEM, VP, RP), literatura
Klasifikace CA.. aplikací, využití 2D a 3D CAD aplikací v praxi, trendy
Hardware a software pro CAD, ergonomie a efektivita práce
Axiomy 2D konstruování a výměna dat
Počet hodin: 2

2. Prostředí aplikace Autodesk AutoCAD 2002 CZ
Prostředí aplikace, komunikace s uživatelem, ovládání
Počet hodin: 0,5

3. Souřadné systémy, hladiny a šablony
Souřadné systémy pro 2D a 3D a jejich úpravy, souřadnice
Vlastnosti a definice hladin, filozofie, typy čar, plotterování
Práce se soubory a formáty souborů, tvorba šablony
Počet hodin: 3

4. Tvorba výkresové dokumentace ve 2D
Řízení obrazovky, ZOOM
Kreslení (kreslící příkazy), zásady, režimy kreslení (orto, krok..)
Editace nakreslených 2D objektů (ořež, prodluž, zrcadli ...)
Kótování a kótovací styly, text ve výkresové dokumentaci
Počet hodin: 6

5. Bloky, atributy a externí reference
Filozofie práce s bloky a externími referencemi, využití v sestavách
Využití atributů pro tvorbu značek, šablon a výkresových rozpisek
Počet hodin: 3,5

6. Základy modelování
Praktická ukázka modelování (rotační a nerotační součást)
Fotorealistická prezentace
Počet hodin: 2,5

7. Otevřená architektura a Internet
Otevřená architektura aplikace, implementace Internetu
Profesní nadstavby ( strojírenství, stavebnictví a elektrotechnika)
Aplikační moduly
Počet hodin: 1

8. Metodika výuky CAD technologií na školách
Poznatky pro rychlé zvládnutí AutoCADu studenty
Koncepce výuky na SPŠES
Počet hodin: 1,5

9. Samostatný projekt
Procvičování AutoCADu
Příprava podkladů pro výuku
Vytvoření pravidel pro hodnocení teoretických a praktických znalostí
Počet hodin: 10

LITERATURA
Doc. Ing. Jan Bečka, CSc.: Úvod do CAD, skriptum ČVUT, Praha, 1997
Doc. Ing. Jan Bečka, CSc.: CAD I., skriptum ČVUT, Praha, 2003
Ing. Petr Fořt - Ing. Jaroslav Kletečka: Učebnice AutoCADu 2002, Computer Press, Brno, 2002

2D konstruování - Autodesk AutoCAD 2002 CZ

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.