Zákonník práce v praxi HR manažéra / špecialistu

Kurz na míru

Základní info

Nepochybne ho môžeme nájsť na stole každého HR manažéra a špecialistu - Zákonník práce. Napriek tomu, že ho berieme do rúk každý deň, neustále v ňom môžeme nájsť niečo nové, prípadne v ňom niektoré odpovede na konkrétny prípad hľadáme zbytočne. Jeho jednotlivé systematické časti na seba nadväzujú, ale právne inštitúty a ich definície sú roztrúsené vo viac ako 250-tich paragrafoch...

* Poznáte a viete sa orientovať v jednotlivých ustanoveniach Zákonníka práce?
* Ako riešite otázky, na ktoré nenachádzate odpovede v Zákonníku práce?

Cieľom kurzu je získať hlbšie znalosti o vybraných ustanoveniach Zákonníka práce a právnych inštitútoch, s ktorými pracuje, a to prostredníctvom prípadových štúdii založených na skúsenostiach z praxe.

Zákonník práce v praxi HR manažéra / špecialistu

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.