Work Life Balance pre HR manažérov - zladenie práce a osobného života (1.časť)

Kurz na míru

Základní info

Správne vymedziť pojem "Work Life Balance", nie je jednoduché, pretože každý z nás má tak v osobnom ako aj pracovnom živote iné priority. To, čo nám pomáha dosahovať a udržiavať rovnováhu dnes, nám zajtra už nemusí postačovať. Od každého z nás sa navyše očakáva plnenie rôznych rolí - v osobnom aj pracovnom živote. Málokomu zostáva čas na zamyslenie sa, či tempo, ktoré sme si zvolili, nebude mať v dohľadnej dobe negatívne následky súvisiace s našim mentálnym a fyzickým zdravím.

Akú rolu zohráva HR manažér v súvislosti s problematikou WLB?

* Ako môže napomôcť predchádzaniu syndrómu Burn Out, ktorý postihuje stále častejšie nie len vrcholových manažérov a tým znížiť riziko znižovania produktivity?
* Aké nástroje WLB môže zvoliť pre zníženie stresu / tlaku a zvýšenie pracovného výkonu?
* Aké možnosti má pri uplatňovaní WLB stratégie z pohľadu Zákonníka práce?

Po absolvovaní kurzu budú mať účastníci prehľad o problematike WLB do takej miery, aby boli schopní identifikovať jednotlivé okruhy WLB na oboch úrovniach – osobnej aj pracovnej.

HR manažéri získajú navyše:

* nový pohľad na Zákonník práce
* návod na identifikovanie a zapracovanie jednotlivých oblastí WLB do sociálnej politiky spoločnosti
* informácie o medzinárodne uznávanej metodike Garuda ako alternatívnom podpornom nástroji pre stratégiu WLB
* informácie o japonskej AMMA masáži ako alternatívnej možnosti znižovania stresu priamo na pracovisku

Work Life Balance pre HR manažérov - zladenie práce a osobného života (1.časť)

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.