Vzdělávání interních lektorů

Kurz na míru

Základní info

„Jak školit efektivně a s radostí" - tréninkový program určený pro interní lektory

Cíle kurzu:

Vyzbrojit specialisty, kteří se věnují internímu vzdělávání ve firmách, potřebnými pedagogickými znalostmi a praktickými dovednostmi nebytnými pro vytvoření efektivního vzdělávacího procesu. Zároveň je program cílen k posílení pozitivní motivace lektorů směřující k radosti z předávání a přispívání k celoživotnímu procesu učení.

Obsah:

EFEKTIVNÍ VZDĚLÁVACÍ PROCES

 • Vytvoření efektivního vzdělávacího procesu
  - podmínky vytvoření, základní pravidla
  - realizace v praxi
 • Jednotlivé fáze vzdělávacího procesu

STYLY UČENÍ

 • Identifikace jednotlivých stylů, jejich silné a slabé stránky, pravidla pro práci s různými styly v praxi
 • Osobnostní typologie
 • Motivace

PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI

 • Teorie
 • Praktická průprava a nácvik, vč. kamery

ZPĚTNÉ VAZBY

 • Proč a jak získávat zpětnou vazbu
 • Hodnocení výstupu

Vzdělávání interních lektorů

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.