Vzdělávání a rozvoj pracovníků - analýza potřeb, hodnocení účinnosti, trendy

Kurz na míru

Základní info

Zaměření kurzu

Kurz je zaměřen na organizaci systematického vzdělávání a rozvoje zaměstnanců organizace.

Komu je kurz určen

Kurz je určený pro pracovníky HR, kteří si prohloubí své teoretické znalosti. 

Zkrácený obsah

  • Proces vzdělávání zaměstnanců ve vazbě na aktuální trh práce
  • Vzdělávání v době nejistoty
  • Strategické kroky tvorby efektivního systému vzdělávání
  • Odpovědnosti za rozvoj potenciálu zaměstnanců, talent management
  • Nástroje analýzy vzdělávacích a rozvojových potřeb (zjištění výkonnostních mezer)
  • Plánování vzdělávání, interní vs. externí vzdělávání
  • Trendy v oblasti rozvoje pracovníků
  • Personální controlling, jeho cíle a proces vzdělávání

Místo konání

Neuron consulting, s.r.o., Kratochvílova 1

Metody a techniky

Důraz je především kladen na propojení teorie s praxí a nedílnou součástí teorie jsou praktické ukázky, praktická cvičení, řešení případových studií a modelových situací.

Podklady k tréninku budou v tištěné podobě s prostorem pro poznámky účastníků, formát A4 kroužková vazba.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

                         Více informací naleznete zde: 

Vzdělávání a rozvoj pracovníků - analýza potřeb, hodnocení účinnosti, trendy

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a pět ? Součet zapište číslicemi.