VYHLEDÁVÁNÍ A VÝBĚR KANDIDÁTŮ

Základní info

Vybereme vhodného kandidáta do 3 týdnů. Spolu s vámi vypracujeme popis činnosti, pracovních a osobnostních požadavků na kandidáta.
Vyhotovíme návrh inzerátu, po jeho schválení jej realizujeme v efektivních mediích.

S vhodnými kandidáty realizujeme výběrové rozhovory. Rozhovor je zaměřen na odborné schopnosti pracovníka, představy o práci, motivaci, možnost nástupu, platové očekávání, na osobnostní stránku. O kandidátech, kteří jsou vybráni jako vhodní, jsou klientovi podány informace. Na jejich základě jsou vybráni ti, kteří budou pozváni na prezentaci ke klientovi.

Všem kandidátům poskytuje konzultační firma zpětnou informaci o průběhu a ukončení výběrového řízení. Se všemi kandidáty je kontaktní stranou až do konečného rozhodnutí klienta.

Plně respektujeme zákon č.101/2000 Sb., etiku rozhovorů a výběrů a důvěrnost informací.
Platba probíhá po nástupu vhodného kandidáta.
Garance na vybrané kandidáty je 3 - 6 měsíců.

VYHLEDÁVÁNÍ A VÝBĚR KANDIDÁTŮ

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a dvě ? Součet zapište číslicemi.