Vedení výběrového pohovoru s důrazem na ověření kompetencí uchazeče o pracovní pozici

Kurz na míru

Základní info

Zaměření kurzu

Kurz je zaměřen na definici kompetencí pro pracovní pozice a kladení otázek s cílem ověření si kompetencí nutných k výkonu pracovní pozice.

Komu je kurz určen

Program je určen pro vedoucí pracovníky personálních útvarů, majitele firem, specialisty personálních útvarů, kteří se chtějí naučit jak rozpoznat kompetentnost (nekompetentnost) uchazeče o zaměstnání ve společnosti.

Zkrácený obsah

  • Kompetence a jejich důležitost
  • Kvalifikace a praxe
  • Rozeznávání úrovně kompetence
  • Strukturovaný výběrový pohovor a výběrový pohovor orientovaný na úroveň kompetencí kandidáta
  • Příprava pohovoru
  • Struktura pohovoru
  • Pokládání otázek
  • Vyhodnocování odpovědí kandidátů

Místo konání

Neuron consulting, s.r.o., Kratochvílova 1

Metody a techniky

Důraz je především kladen na propojení teorie s praxí a nedílnou součástí teorie jsou praktické ukázky, praktická cvičení, řešení případových studií a modelových situací.

Účastníci se naučí rozlišovat, kdy jsou důležitější při výběru kandidáta kompetence, kdy kvalifikace a praxe. Účastníci se naučí prakticky vést pohovor orientovaný na zjištění úrovně kompetencí uchazeče o zaměstnání a vyhodnocovat odpovědi uchazeče o zaměstnání.

Podklady k tréninku budou v tištěné podobě s prostorem pro poznámky účastníků, formát A4 kroužková vazba.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

                         Více informací naleznete zde:    

Vedení výběrového pohovoru s důrazem na ověření kompetencí uchazeče o pracovní pozici

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.