Vedení propouštěcích pohovorů

Kurz na míru

Základní info

Cíl: Seznámit účastníky s problematikou propouštění z personalistického (sociálně-psychologického) hlediska.

Obsah :                                                                                                                 Účastníci pracovněprávního vztahu, vznik pracovního poměru                                          Postup zaměstnavatelů při organizačních změnách                                                   Rozhodnutí o organizační změně                                                                                  Výběr tzv.nadbytečných zaměstnanců                                                                    Nabídka jiného vhodného místa                                                                            Projednání organizačních změn a výpovědí s odbory                                               Formální náležitosti výpovědi z důvodu organizačních změn                                       Soudní judikatura týkající se této právní problematiky                                                                                                             Význam propouštěcího pohovoru
Typy propouštěcích pohovorů
Příprava na propouštěcí pohovor
Chyby při vedení propouštěcího pohovoru
Propouštěcí pohovor a firemní klima
pracovně-právní aspekty propouštěcího pohovoru
Videotrénink - nácvik propouštěcích pohovorů

Vedení propouštěcích pohovorů

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a sedm ? Součet zapište číslicemi.