Trénink trenérů

Základní info

Kurz je online. Ihned po zaplacení k němu dostanete přístup.

V tomto kurzu účastníci poznají komplexní repertoár dovedností, znalostí a předpokladů pro úspěšnou realizaci vzdělávacích, tréninkových kurzů v roli lektora. Seznámí se nejen se základními principy pro vedení a tvorbu vzdělávacích kurzů, ale se souvisejícími oblastmi, jako jsou komunikační dovednosti, mentorink či potřebné osobnostní vlastnosti. Konkrétně představíme vztah tréninku a učení, podstatu role trenéra/lektora, metody rozvoje (např. on the job training, mentoring), charakteristiku dobrých kurzů (rytmus výcviku a zapojení účastníků, designování výcviku, výcvikové techniky, příprava učební jednotky), přenos naučeného do praxe, styly vedení výcviku včetně zvládání neobvyklých situací. V oblasti efektivní komunikace pak zvýrazníme význam neverbální komunikace, aktivního naslouchání. Naučíme se, co dělat s pasivními účastníky. A představíme také systematický přístup ke vzdělávání.

Trénink trenérů

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a osm ? Součet zapište číslicemi.