Trénink pohovorů pro manažery a pracovníky HR

Kurz na míru

Základní info

Jedná se o workshop s výkladovou a tréninkovou částí zaměřený na vedení různých druhů pohovorů v práci manažera a personalisty. Pomocí interaktivních metod, kamery a následného rozboru vedení pohovoru dochází rychle ke zlepšení trénovaných dovedností a jejich zafixování.

Co se naučíte?

 • Připravíte se na jednu z nejobávanějších činností v práci s lidmi
 • Získáte profesionální náhled na vedení pohovorů v praxi

Obsah kurzu

 • Komunikace s podřízenými
 • Práce s lidmi
 • Obecné zásady vedení pohovorů
 • Přijímací pohovor
 • Hodnotící pohovor
 • Vytýkací pohovor
 • Propouštěcí pohovor
 • Nácvik zvládání rozhovoru a krizových situací
 • Užití reminder cards
 • Trénink situací při propouštění (s kamerou)
 • Individuální konzultace s účastníky

Zaměření na praktickou rovinu, usnadnění situace manažera; témata řešena formou diskuse, modelování situací, individuálním nácvikem.

 

Délka

1 - 2 dny

Trénink pohovorů pro manažery a pracovníky HR

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.