Společenské chování a vystupování

Kurz na míru

Základní info

Kurz je zaměřen na seznámení účastníků se zásadami společenského chování v řadě frekventovaných společenských situacích. Účastníci budou moci porovnat své jednání v modelových situacích prostřednictvím videozáznamu.

Co se naučíte?

 • Osvojit si žádoucí formy chování a jednání s partnery
 • Svým vzhledem, vstřícným vystupováním a pozitivním přístupem posilovat image vaší společnosti

Obsah kurzu

 • Základní pravidla společenského chování uplatňovaná v zemích Evropské unie
 • Vstřicnost jednání, praktické uplatňování řeči těla a komunikačních dovedností při jednání s partnery
 • Pracovní kontakty, první dojem, image prostředí
 • Přijímání návštěv, pracovní setkání
 • Společenské chování v různých praktických situacích (představení, podání ruky, vizitky, oslovování)
 • Všeobecná zdvořilostní pravidla ve styku s veřejností
 • Chování na významných společenských akcích
 • Pracovní korespondence, prostřednictvím PC, e-maily
 • Profesionální úroveň telefonického styku
 • Společenská pravidla styků se zahraničními partnery
 • Pravidla chování a stolování v restauračních zařízeních

Délka

2 dny

Společenské chování a vystupování

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.