Školení dle z. 258/2000 Sb. pracovníků nakládajících s chemickými látkami Školení pracovníků nakládajících s nebezpečnými chemickými látkami podle zákona č. 258/2000 Sb.

Kurz na míru

Základní info

Toto školení je zaměřeno na platnou legislativu, bezpečnost práce, předlékařskou pomoc a výcvik pracovníků pracujících s nebezpečnými chemickými látkami. Povinnost mít vyškolené zaměstnance vyplývá ze zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, § 44 odstavec 8 a 9.


- úvod do problematiky
- přehled právních předpisů souvisejících se zákonem č. 258/2000 Sb., v platném znění
- základní pojmy ze zákona o chemických látkách a související legislativy
- způsobilost osob pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami
- autorizace k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky
- klasifikace nebezpečných látek a přípravků
- přehled nejčastěji používaných nebezpečných látek a přípravků ve firmě (společnosti)
- specifická rizikovost látek a přípravků nejčastěji používaných ve firmě (společnosti)
- pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky
- bezpečnostní listy nebezpečných látek a přípravků, s nimiž je ve firmě nakládáno
- balení nebezpečných látek a přípravků
- označování nebezpečných látek a přípravků
- evidence chemických látek a přípravků
- omezení pro prodej, darování nebo poskytování nebezpečných chemických látek a přípravků
- skladování nebezpečných látek a přípravků
- zásady pro zásah v případě úniku látek a přípravků
- odpady látek a přípravků s nebezpečnými vlastnostmi
- zásady ochrany zdraví při nakládání s látkami a přípravky
- zásady předlékařské první pomoci v případě postižení pracovníků

Školení dle z. 258/2000 Sb. pracovníků nakládajících s chemickými látkami Školení pracovníků nakládajících s nebezpečnými chemickými látkami podle zákona č. 258/2000 Sb.

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a deset ? Součet zapište číslicemi.