Rozvojový program pro personalisty

Kurz na míru

Základní info

Personalista - interní trenér

·       Cílem rozvojového programu je vybavit účastníky základními trenérskými znalostmi a dovednostmi, aby byli schopni efektivně školit ostatní pracovníky společnosti v oblastech odpovídajících jejich odborné kompetenci.

·       Prezentační dovednosti - základní nástroj trenéra

·       Metodika vzdělávání dospělých

·       Psychologické aspekty vzdělávání dospělých

Hodnotící pohovory

  • Hodnocení zaměstnanců a vedení hodnotícího pohovoru
    Účastníci se naučí vedení hodnotícího pohovoru, jeho využití pro zvýšení motivace a spokojenosti podřízených a k postupnému zvyšování kvality pracovních výkonů i dosahování stále náročnějších cílů

 

Adaptační proces nových zaměstanců

·       Řízení adaptačního procesu nových zaměstnanců
Účastníci se naučí optimalizovat adaptační proces s cílem podchytit motivaci a maximalizovat efektivitu výkonu nových zaměstnanců.

 

Personalista - analytik tréninkových potřeb zaměstnanců

Analýza tréninkových potřeb a tvorba tréninkového plánu

·       identifikace tréninkových potřeb zaměstnanců

·       sestavení komplexního rozvojového plánu (programu)

 

 

 

 

 

 

Rozvojový program pro personalisty

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.