Profesionální asistentka - pravá ruka manažera

Kurz na míru

Základní info

Zaměření kurzu

Absolventi kurzu si osvojí a prohloubí specifické dovednosti ke každodennímu uplatnění v praxi: organizační schopnosti, komunikační a prezentační dovednosti, ekonomické a účetní minimum, činnosti spojené s personalistikou, implementace platných právních předpisů
do systému interních směrnic, správa majetku, podpora managementu.

Komu je kurz určen

Asistentkám/ům, sekretářkám, office manažerkám/ům, vedoucím i členům sekretariátů.

Zkrácený obsah

  • Má asistentka – má pravá ruka: pozice asistentky z pohledu šéfa
  • Jak zvládnout zátěžové situace
  • Osobní rozvoj na pozici asistentky
  • „Šik asistentka“: jak být profesionální a šik
  • Náročné komunikační situace
  • Písemná komunikace se stylem!
  • Stress management – zvládání krizových situací
  • Emoční inteligence pro profesionální asistentku

Místo konání

Neuron consulting, s.r.o., Kratochvílova 1

Metody a techniky

Mezi metody výuky kurzu Profesionální asistentka patří teoretická část – výklad propojený
na zpětnou vazbu a diskusi s účastníky a prezentaci praktických případů.

Podklady k tréninku budou v tištěné podobě s prostorem pro poznámky účastníků, formát A4 kroužková vazba.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

                         Více informací naleznete zde:    

Profesionální asistentka - pravá ruka manažera

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.