PRACOVNÍ POMĚR, DOHODY o pracích konaných mimo pracovní poměr, agenturní zaměstnávání

Kurz na míru

Základní info

Obsah:
* Rozdíly oproti dřívějšímu zákoníku práce, změny, které přinesly novely zákoníku práce v roce 2008
* Pracovní poměr a pracovní smlouva, forma a obsah, použitelnost nepojmenovaných smluv dle občanského zákoníku
* Změny u zkušební doby
* Informování zaměstnance při vzniku pracovního poměru
* Sjednání odvolatelnosti manažerů, změna u dříve jmenovaných manažerů, jmenování ve veřejných službách a správě (změna novelou ZP 2008), včetně změn u úředníků územních samosprávných celků
* Vypuštění vedlejších pracovních poměrů
* Změny pracovního poměru, převedení na jinou práci, mzdové důsledky, vysílání na pracovní cestu, novinky
* Nová úprava rozvázání pracovního poměru, organizační změny, odstupné (změny novelou ZP 2008), možnost sjednání smluvního odstupného či odchodného, co přináší opuštění pojmu „porušení pracovní kázně“, hromadné propouštění
* Potvrzení o zaměstnání nově (změna novelou ZP 2008) a další povinnosti při skončení pracovního poměru
* Osobní spis zaměstnance
* Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti, významné zjednodušení
* Agenturní zaměstnávání
* Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

PRACOVNÍ POMĚR, DOHODY o pracích konaných mimo pracovní poměr, agenturní zaměstnávání

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a jedna ? Součet zapište číslicemi.