POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCŮ - OCHRANA ZAMĚSTNAVATELŮ podle zákoníku práce

Kurz na míru

Základní info

(dříve pracovní kázeň, pracovní řád, odpovědnost zaměstnance za škodu)

Obsah:
* Co znamená opuštění pojmu „pracovní kázeň“ v novém ZP
* Základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců, zvláštní povinnosti zaměstnanců státu a územních samosprávných celků – změny
* Možnosti stanovení specifických povinností v podniku a ochrana jeho oprávněných zájmů, včetně důvěrnosti některých údajů, ochrana obchodního tajemství
* Omezení jiné výdělečné činnosti
* Možnosti sjednání konkurenční doložky pro dobu po skončení zaměstnání
* Neomluvená absence, požívání alkoholu a jiných návykových látek, kouření na pracovišti
* Co je zvlášť hrubé, závažné, méně závažné porušení povinností (pracovní kázně) – soudní judikatura
* Sankce za porušení povinností (rozvázání pracovního poměru, možnosti mzdového postihu
– judikatura soudů aj.), zákaz pokut a kaucí v pracovněprávních vztazích
* Pracovní řád, jeho význam, závaznost, postup při vydávání, působnost odborů, obsah
* Odpovědnost zaměstnanců za škodu způsobenou zaměstnavateli, vč. odpovědnosti za neodvrácení škody, ztrátu svěřených předmětů, za schodek (dohody o odpovědnosti)
* Rozsah náhrady škody, postup při jejím uplatňování a vymáhání, promlčení
* Zneužívání podnikových komunikačních prostředků, včetně internetu a možný postup zaměstnavatelů, právo zaměstnanců na ochranu soukromí, kamerové systémy

POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCŮ - OCHRANA ZAMĚSTNAVATELŮ podle zákoníku práce

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a sedm ? Součet zapište číslicemi.