Poradenství při změně ve firmě

Kurz na míru

Základní info

Pro koho: pro firmy, které reorganizují, propouštějí, mění strategii, vlastníka, firemní kulturu atd.

Co pro vás uděláme:

  • zanalyzujeme nastavení lidí ke změně

  • pomůžeme vypracovat projekt průběhu změny

  • pomůžeme vypracovat komunikační plán

  • připravíme manažery jako agenty změny

  • pomůžeme zrealizovat komunikaci - workshopy, školení atd.

  • pomůžeme řešit problémové situace

Výhody:

  • můžete se soustředit na obsah změny

  • manažeři se profilují pozitivně jako lídři změny

  • zvládnete psychologický tlak ve změně

  • firma si zapamatuje průběh změnou jako v důsledku převážně pozitivní záležitost

 

Poradenství při změně ve firmě

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.