Personální výběr

Kurz na míru

Základní info

Kombinace zkušených pracovníků s úspěšnou manažerskou historií, psychologů a pedagogů umožňuje vytvořit přijímací postupy s velmi dobrou vypovídací schopností. Do značné míry tak lze predikovat pracovní chování dané osoby v budoucí pozici a vyloučit případná rizika, která nejsou na první pohled zjevná.

V oblasti personálních výběrů nabízíme:

  1. Organizaci výběrového řízení.
  2. Konzultace pro vedení přijímacích pohovorů a zhodnocení jejich   efektu.
  3. Analýzu profesních životopisů a dalších vyžádaných podkladů dle kritérií požadovaných klientem.
  4. Komplexní psychologickou diagnostiku (analýzu osobnosti a profesních předpokladů za pomoci standardizovaných psychologických testů a dotazníků.
  5. Přípravu testovacích modelových situací, popřípadě komplexní Assessment centrum 

Personální výběr

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.