PERSONÁLNÍ CONTROLLING

Kurz na míru

Základní info

Určeno pro
manažery a majitele firem, personální manažery a specialisty.

Cíl:
Po absolvování semináře účastníci budou:
* Vědět jaké nástroje personálního controllingu lze použít
* Umět stanovit měřitelné ukazatele nosných personálních procesů

Obsah:
* Pojetí personálního controllingu ve vazbě na konkrétní specifika firmy
* Vliv personálního controllingu na posílení strategického významu managementu lidských zdrojů a na posílení postavení HR útvaru v rámci řízení firmy
* Nástroje personálního controllingu ve vazbě na systém managementu lidských zdrojů
* Měřitelné ukazatele nosných personálních procesů, jak je nastavit a vyhodnocovat
* Řešení praktických problémů týkajících se personálního controllingu, diskuze, výměna zkušeností

Metody výuky:
Interaktivní seminář založený na aktivním zapojení účastníků s praktickými cvičeními a skupinovou diskuzí.

PERSONÁLNÍ CONTROLLING

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a osm ? Součet zapište číslicemi.