Personální a personálně-organizační audit

Kurz na míru

Základní info

Personální či personálně-organizační audity představují vnitřně relativně rozmanitý soubor projektů, jejichž podoba i náplň se liší v závislosti na podobě konkrétních potřeb klientů.

Projekt komplexního personálního auditu má typicky stavebnicovou strukturu, přičemž níže uvedené jednotlivé na sebe vzájemně úzce navázané etapy činností mohou být v případě potřeby efektivně realizovány i jako samostatné:

I. Organizační audit

II. Hodnocení individuálních kompetencí (např. s využitím metodiky AC/DC)

III. Zefektivnění systému hodnocení a motivace

IV. Redesign/design a implementace dalších systémů strategického řízení lidských zdrojů

Na výše uvedené etapy mohou navázat další činností charakteru individuálního či skupinovaného koučování, moderované skupinové práce, specializačních tréninků a výcviků, jakož i odborné expertní poradenství či interim-management strategického řízení lidských zdrojů.

Mezi typické výstupy projektů typu personálního a personálně-organizačního auditu patří celkové přehledy efektivity (produktivity) práce jednotlivých útvarů v podobě vzájemně komparovatelného výčtu četnosti činností realizovaných jednotlivými pracovníky těchto útvarů, označení nadbytečných pracovních pozic, jakož i pracovních pozic, které je třeba zřídit včetně jejich pracovní náplně a organizační příslušnosti, návrhy redesignu organizační struktury, mapy činností (procesů) a jejich smyslů, výstupů a vzájemných vztahů, popisy parametrů hlavních interních zákaznických vztahů, personální a kariérní doporučení ve vztahu k jednotlivým vedoucím (klíčovým) pracovníkům včetně jejich případné následné realizace a návrhy podob či revize a způsobu implementace jednotlivých systémů strategického řízení lidských zdrojů včetně případné realizace.

 

Personální a personálně-organizační audit

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.