OSOBNOSTNÍ ROZVOJ

Kurz na míru

Základní info

Pomáhat rozvíjet osobnost vlastních pracovníků je důležitou oblastí práce s lidmi. Lze rozvíjet jejich asertivitu, kreativitu, logické myšlení, paměť i koncentraci nebo se zaměřit na posílení
jejich týmové spolupráce apod. Díky těmto vzdělávacím aktivitám nejen získáte kvalitnější zaměstnance a pracovní týmy, ale přispějete i k jejich efektivnějšímu výkonu.

OBSAH MODULŮ:

KREATIVITA
* Tvůrčí osobnost, tvůrčí schopnost, tvůrčí proces
* Podmínky pro tvůrčí práci, možnosti rozvoje
* Týmová práce a techniky týmové tvůrčí práce
* Speciální metody zrodu tvořivých nápadů

PAMĚŤ A KONCENTRACE
* Jak si zlepšit a trénovat paměť
* Síla koncentrace jako důležitý faktor životních i pracovních úspěchů
* Jak docílit menší únavy z práce

ETIKETA, ZÁSADY SPOLEČENSKÉHO VYSTUPOVÁNÍ
* Vystupování na veřejnosti, pozdravy, oslovení
* Představování, navštívenky, oblékání
* Telefonní styk a komunikace s médii
* Společenské akce a příležitosti

ANALYTICKÉ A LOGICKÉ MYŠLENÍ
* Verbální myšlení a numerické myšlení
* Symbolické a kritické myšlení
* Prostorová představivost
* Analytické a logické myšlení

TÝMOVÉ MYŠLENÍ, SPOLUPRÁCE
* Jak rozvíjet týmovou spolupráci
* Tvorba týmu, fáze vývoje týmu a jeho řízení
* Získávání lidí ke spolupráci
* Techniky týmové práce

ASERTIVITA A ZVLÁDÁNÍ EMOCÍ
* Zjištění vlastních schopností sebeprosazení
* Asertivní reakce - jak říci NE bez pocitu viny
* Jak reagovat na emoce a zvládání vlastních emocí

URČENO PRO:
* Manažery, úředníky, THP pracovníky ad.
* Všechny, kdo se chtějí osobnostně rozvíjet

OSOBNOSTNÍ ROZVOJ

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.