Moderace porad a skupinového řešení problémů

Kurz na míru

Základní info

Moderace, alternativně je užíván pojem facilitace, patří mezi metody práce se skupinami lidí umožňující velmi efektivně definovat a dohodnout společné cíle práce, vést skupinu k těmto cílům, neplýtvat časem v neplodných debatách a diskusích, jakož i asistovat vzdělávání směřující k naplnění deklarovaných skupinových cílů.

Metoda je založena na ustavení a respektování pozice moderátora jako experta na práci s lidmi, který vede skupinu specialistů - odborníků na dané téma. Úkolem specialistů je nalézt konkrétní řešení ve vztahu k danému tématu, úkolem moderátora pak hlídat efektivitu celého procesu hledání řešení.

Moderace skupinové práce je přínosná zejména při hledání řešení v podmínkách časové tísně - častou aplikací tohoto typu je moderované vedení porad, kdy dochází velmi často k jednoznačně neefektivnímu využívání disponibilního času.

 

Moderace porad a skupinového řešení problémů

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.