Koučing a osobnostní rozvoj

Kurz na míru

Základní info

Pro koho: pro týmy a jednotlivce, kteří ve svém výkonu narazí na vnitřní omezení

Co pro vás uděláme:

  • konzultujeme zakázku se zadavatelem a nabídneme vhodného kouče

  • zdarma se sejdeme s potenciálním klientem na úvodní rozhovor - vzájemné odsouhlasení/ vyloučení spolupráce

  • sestavíme trojstranný kontrakt firma-koučovaný-kouč, v případě týmového koučingu kontrakt týmový i individuální

  • máte-li zájem, proškolíme účastníky krátkým kurzem „Efektivně koučovaný" o základech koučingu

  • poskytujeme koučovaným elektronickou podporu

  • koučování podle potřeby doplňujeme shadowingem, mentoringem, supervizemi atd.

  • pracujeme otevřeně a pokud se nedostavují výsledky doporučíme změnu či ukončení práce

Výhody:

  • rozvoj sebenáhledu, sebeuvědomění a převzetí zodpovědnosti za efektivní práci

 

Koučing a osobnostní rozvoj

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.