GRAFOLOGIE V PRAXI MANAŽERA NEBO PERSONALISTY - Základy využití grafologie v poznání a hodnocení lidí

Základní info

Grafologie je užitečným nástrojem nejen pro personalisty, ale pro každého, kdo přichází ve svém zaměstnání nebo v osobním životě  do kontaktu s rukopisy ostatních (včetně podpisů a ručně vyplněných formulářů) a chce získat informace o pisateli.

CÍL
Kurz seznámí účastníky s oborem grafologie a jeho využitím v praxi. Je určen začátečníkům, kteří se chtějí orientovat v rukopisech a při rozboru písma získat teoretické znalosti a praktické zkušenosti z oblasti grafologie, aby dovedli určit z písma jednotlivé charakterové vlastnosti osobnosti pisatele a vyvodit souvislosti mezi nimi. Využití poznatků z grafologie je možné v personalistice, managementu, bankovnictví i v dalších oborech. 


METODY A FORMA

Výklad a rozbor písma, úvod do psychologie osobnosti, pomocné testy, kresby postavy a stromu – Baumtest, praktická cvičení vnímání písma a jeho pochopení.

 

OBSAH

  • Úvod do psychologie osobnosti

  • Grafologie jako vědní obor

  • Využití grafologie v personalistice

  • Základní grafologické znaky rukopisu

  • Pohyb a forma

  • Rychlost, rytmus, tlak, velikost a sklon písma

  • Základní aspekty procesu psaní

  • Pomocné metody – kresby (Baumtest)

  • Projevy osobnosti v písmu - inteligence, temperament, emoce, morální vlastnosti

  • Grafologický posudek

GRAFOLOGIE V PRAXI MANAŽERA NEBO PERSONALISTY - Základy využití grafologie v poznání a hodnocení lidí

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a devět ? Součet zapište číslicemi.