Emoční inteligence

Kurz na míru

Základní info

cílem semináře je pomoci účastníkům uvědomit si sílu vlastních emocí, zvládat negativní emoce a obrátit je v aktivní a pozitivní vnitřní sílu, naučit se naslouchat svým emocím a snažit se poznat emoce ostatních, zlepšit své sebeovládání a pozici pro následné vyjednávání s okolím

Emoční inteligence

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.