DVANÁCTIHODINOVÝ KURZ PRVNÍ POMOCI

Kurz na míru

Základní info

Dvanáctihodinový kurz první pomoci s rozšířenou teorií a důrazem na praktickou část v reálně namaskovaných a zahraných situacích.Teorie první pomoci komplexně (včetně vnitřních a méně akutních stavů), nácvik obvazové techniky (prakový obvaz, fixace zlomenin, použití škrtidla…) a resuscitace na pannách (dospělý a mimino). Nácvik polohování, vyprošťování a transportu raněných, modelové situace, pokud možno v terénu, aplikace naučené obvazové techniky a práce s raněnými přímo v záchranné akci. Důraz na správný postup a dělení záchranných prací, volání rychlé záchranné pomoci.

Program kurzu

  • 6 hodin (1. den) - Teorie první pomoci komplexně (včetně vnitřních a méně akutních stavů), nácvik obvazové techniky (prakový obvaz, fixace zlomenin, použití škrtidla…) a práce s raněnými přímo v záchranné akci – reálně namaskované a zahrané situace.
  • 6 hodin (2. den) - Nácvik polohování, vyprošťování a transportu raněných, modelové situace, pokud možno v terénu, aplikace naučené obvazové techniky a práce s raněnými přímo v záchranné akci.

Počet hodin - 12, počet dnů - 2

Zkouška - Závěrečný test první pomoci (35 otázek), Klasifikovaný zásah při modelových situacích

Výstup - Certifikát absolventa kurzu první pomoci), Průkaz „Základní normy zdravotnických znalostí“ certifikovaný Evropskou komisí pro první pomoc (volitelně)

Cena - 1300,- Kč za účastníka kurzu (+ 200,- průkaz EK)

Minimum účastníků6, Maximum účastníků12.

DVANÁCTIHODINOVÝ KURZ PRVNÍ POMOCI

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.